Home  /  2018  /  svibanj

Servis usluga dijagnostike i reparacije TEE 6Tc-RS sonde iz odsjeka za kardiovaskularno intenzivno liječenje na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
28. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Nabava instrumenata za neurokirurške operacije za potrebe Operacijskog trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
24. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga iz Aneksa II dio B ZJN – usluge individualnog monitoringa profesionalno izloženih osoba (TLD dozimetrija) u SKB Mostar, utvrđuje se ponuditelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BiH, Maršala Tita 9, 71 000 Sarajevo, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istom.

Novosti - skbm.ba
23. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Potrošni materijal za aparat Verastain 24-4 Shandon za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu.

Novosti - skbm.ba
22. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Usluge redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson & Johnson STERRAD 100S, ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, ser.br. 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
21. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave goriva za godišnje, sukcesivne potrebe, Prometne službe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka Petrol BH Oil Company d.o.o., Tešanjska 24A, 71 000 Sarajevo, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
18. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave Ultrazvučnog (A/B SCAN) za potrebe Klinike za očne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka ĐAKOVIĆ d.o.o., Aleja Svetog Save 51, 78 000 Banja Luka, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
17. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Nabava reagensa i potrošnog materijala aplikabilnih na postojećoj opremi u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
17. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Nabava lijekova (Lot 1 – Lot 55) za dvogodišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Nabava uredskog materijala za godišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
10. svibnja 2018.