Home  /  O nama  /  Misija, vizija i vrijednosti

Misija, vizija i vrijednosti

Misija

Sveučilišna klinička bolnica Mostar (u daljnjem tekstu: SKB Mostar) je javno-zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveno-istraživački rad.

SKB Mostar je moderna zdravstvena ustanova u kojoj se primjenjuju suvremene metode liječenja i dijagnostičke procedure, educira medicinski kadar, prate znanstveni dosezi te je kao takva nastavni i istraživački temelj Medicinskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Djelatnici SKB Mostar rukovode se sljedećim načelom: „Služiti zajednici kao medicinsko središte izvrsnosti koje osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb i educiranje zdravstvenih djelatnika“.

Vizija

Temeljna zadaća SKB Mostar je osigurati i pružiti što kvalitetnije specijalističko – konzilijarne dijagnostičke i stacionarne usluge sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite, primjenom suvremenih medicinskih znanja i tehnologija i uvođenjem novih zdravstvenih usluga  i metoda u liječenju bolesnika čime se postiže vrhunska zdravstvena briga o zdravlju stanovništva.

Cilj SKB Mostar je biti i dalje vodeća zdravstvena ustanova u Federaciji BiH, te ostati najmodernije medicinsko središte na koje se ugledaju ostale zdravstvene ustanove u Federaciji BiH i šire.

Vrijednosti

Temeljna vrijednost SKB Mostar jest u izvrsnosti i inovativnosti u bolničkoj skrbi, educiranju svog kadra i razvoju istraživačkog potencijala. Bitno je unaprijediti svaki segment s kontinuiranim poboljšanjima u kvaliteti usluga i ekonomičnosti.

Vrijednosti kojima SKB Mostar teži su:

Pacijent na prvom mjestu – sigurnost pacijenta, kvaliteta i iskustvo u svemu što radimo s naglaskom na pacijenta;

Timski rad – suradnički, interdisciplinaran pristup u kliničkoj skrbi za pacijente;

Rukovođenje – omogućiti da naši vodeći programi pređu granice kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj osnovi;

Pravednost– ostvaruje se zabranom diskriminacije prilikom pružanja zdravstvene njege temeljem rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog statusa, vjerskog, političkog ili drugog usmjerenja, imovinskog statusa, kulture, jezika, vrste bolesti, psihičkog ili tjelesnog invaliditeta;

Kontinuirano unaprjeđenje kvalitete – ostvaruje se mjerama i aktivnostima kojima se sukladno suvremenim dostignućima medicinske znanosti i prakse povećava mogućnost povoljnih ishoda i smanjenja rizika i drugih neželjenih posljedica po zdravlje i zdravstveno stanje pojedinca i zajednice u cjelini;

Efikasnost zdravstvene zaštite – ostvaruje se postizanjem najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoloživa financijska sredstva, odnosno postizanjem najviše razine zdravstvene zaštite uz najniži utrošak sredstava.