Home  /  Organizacijske jedinice  /  Služba centralne sterilizacije

Služba centralne sterilizacije


Voditelj Službe: Tomislav Sušac, dr. med.
Glavni tehničar Službe: Zoran Berić, bacc. sestrinstva
Kontakt: 036/336-200
E-adresa: sterilizacija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM) – etaža -1

Služba Centralne Sterilizacije koncipirana je na način da se sastoji od tri djela, a to su: ne čista, čista i sterilna zona. Sterilizacija posjeduje tri Autoklava te dva Plazma Sterilizatora (sterrad 100s.).

Služba se još djeli na:

  1. Salski;
  2. Odjeljenski;
  3. Pult za primopredaju materijala.

Radimo sa svim Klinikama, Odjelima, Zavodima i Službama u SKB – u Mostar, kao i sa svim operacijskim dvoranama.

Brinemo za sterilnost, kontrolu, kvalitetu i validaciju materijala te instrumentarija u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.