Home  /  2017  /  veljača

Pozivate se da dostavite Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi usluge servisa MR sustava Magnetom Skyra (3T) u Kliničkom zavodu za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
24. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu napojne jedinice za anesteziološki aparat Primus, proizvođača Drager, za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
23. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave aplikatora za dezinfkeciju za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju, i intenzivno liječenje i Operacijskih dvorana Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
21. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave tonera i tinte za printere, fax i copy aparate za godišnje, sukcesivne potrebe Centra za informatiku, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka "ANTONIO COMMERCE" d.o.o., Blajburških žrtava bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
20. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson & Johnson STERRAD 100S (ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, ser.br: 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije) i zamjene printera za printanje izvješća o parametrima ciklusa sterilizacija na plazma sterilizatoru Jonhson&Johnson STERRAD 100S, ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o Maršala Tita 237., 88000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
15. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala i drenaža za potrebe Klinike za ortopediju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o, Rodoč bb, 88000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
14. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu multi-modularnog uređaja za defibrilaciju i hemodinamsko praćenje za potrebe Klinike za Infektivne bolesti s Odjelom za hitna stanja u infektologoiji, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

Odluka za izbor za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga servisa (popravka) videobronhoskopa Olympus BF-1TH 190 ser.br. 2400788, te videogastroskopa Olypmus GIF-H180 ser.br. 2004423 za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
7. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

Kardiološka sonda 3S za UZV aparat Vivid 4, za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
6. veljače 2017.

Home  /  2017  /  veljača

Servis uređaja GE CT Light Speed VCT 64 slice (ser. br. 25635YC4) u Kliničkom zavodu za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
6. veljače 2017.