Home  /  Organizacijske jedinice  /  Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku


Pročelnica Zavoda: prim. doc. dr. sc. Sanja Jakovac, dr. med.
Glavni tehničar Zavoda: Igor Jurešić, dipl. fizioterapeut
Kontakt: 036/336-252;  Fax.: 036/341-959
E-adresa: mikrobiologija@skbm.ba
Adresa: Stari lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. (pored glavnog objekta SKBM)
Smjernice za pacijente – Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku…

Osnovna djelatnost  Zavoda je dijagnostika, koja obuhvaća metode iz područja bakteriologije, virologije, mikologije, parazitologije, molekularne biologije i hospitalne higijene. Uz ovo se u Zavodu proizvode i različite bakteriološke podloge i otopine.

U Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku spada:

RJ bakteriologija

RJ serologija

RJ parazitologija i mikologija

RJ molekularna biologija

RJ dijagnostika tuberkuloze

RJ pravljenje hranjivih podloga

RJ hospitalne infekcije

Zavod je nastavna baza za edukaciju brojnih profila zdravstvenih djelatnika: učenika srednje medicinske škole, studenata Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta te liječnika na specijalizaciji.

Zavod ima vrlo dobru suradnju kako s klinikama i odjelima SKB Mostar, tako i sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH te ostalim srodnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Doktori Zavoda su članovi Udruženja mikrobiologa u BiH kao i brojnih asocijacija mikrobiologa u Europi i svijetu.

Godišnje Zavod pruža u prosjeku 175.000 usluga, kako ležećim, tako i ambulantnim bolesnicima.

Zavod je smješten na dvije lokacije, u montažnom objektu na Bijelom Brijegu te u posebnom objektu laboratorij  za dijagnostiku tuberkuloze i laboratorij  za molekularnu dijagnostiku.

U Zavodu je uposleno 4 doktora medicine (3 specijalista i 1 specijalizant medicinske mikrobiologije), 5 viših laboratorijskih tehničara, 14 laboranata sa srednjom stručnom spremom i prateće osoblje.