Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za neurologiju

Klinika za neurologiju


Predstojnica Klinike: doc. dr. sc. Nataša Pejanović-Škobić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Helena Marić, mag. sestrinstva
Kontakt: 036/336-352;     Fax.: 036/336-352
E-adresa: neurologija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM) – etaža 7
Smjernice za pacijente – Klinike za neurologiju…

Klinika za neurologiju SKB Mostar se sastoji od stacionarnog i ambulantnog dijela.

U sklopu stacionarnog dijela Klinika je podijeljena na tri odjela:

 1. Odjel kliničke neurologije

 2. Klinički odjel za cerebrovaskularne bolesti

 3. Klinički odjel intenzivne neurološke skrbi sa jedinicom za moždani udar

 4. Odjel za neuromuskularne bolesti.

U stacionarnom dijelu ima ukupno 32 kreveta te 1 krevet u sklopu kabineta za video – EEG.

Ambulantni dio Klinike za neurologiju se sastoji od:

Opće neurološke ambulante

Ambulante za multiplu sklerozu

Ambulante za demencije

Ambulante za extrapiramidne bolesti

Ambulante za glavobolju

Ambulante za neuromišićne bolesti

Ambulante za konzilijarnu djelatnost

Ambulante za epilepsije

Savjetovalište za cerebrovaskularne bolesti

Kabinet za EEG

Kabinet za EMNG

Kabinet za UZV Doppler dijagnostiku

Osnovne djelatnosti Klinike za neurologiju su:

 • Dijagnostika i liječenje moždanog udara (uključujući primjenu trombolitičke terapije)
 • Priprema bolesnika za interventne endovaskularne intervencije
 • Dijagnostika i liječenje multiple skleroze i drugih demijelinizirajućih oboljenja
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti
 • Dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od neuromišićnih bolesti
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa poremećajem pokreta
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima
 • Provođenje nastave iz predmeta Neurologija kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Mostaru.

Brojevi telefona za naručivanje pacijenata:

Hospitalizacija: ured predstojnice – tajnice Klinike  –  036/336-352;
Ambulantni pregledi i EMNG  –  prijemna ambulanta  – 036/336-151;
EEG – kabinet za EEG  –  036/336-154;
Video EEG – 036/336-334.

Vrijeme za pozive na navedene pretrage je od 12.00 do 14.00 sati.