Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za neurologiju

Klinika za neurologiju

Prim.doc.dr.sc. Inge Klupka Sarić
Predstojnica Klinike: prim. doc. dr. sc. Inge Klupka Sarić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Helena Vladić, mag. sestrinstva
Kontakt: 036/336-352;     Fax.: 036/336-352
E-adresa: neurologija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM) – etaža 7
Smjernice za pacijente – Klinike za neurologiju…

Klinika za neurologiju SKB Mostar se sastoji od stacionarnog i ambulantnog dijela.

U sklopu stacionarnog dijela Klinika je podijeljena na tri odjela:

 1. Odjel kliničke neurologije

 2. Klinički odjel za cerebrovaskularne bolesti

 3. Klinički odjel intenzivne neurološke skrbi sa jedinicom za moždani udar

U stacionarnom dijelu ima ukupno 32 kreveta te 1 krevet u sklopu kabineta za video – EEG.

Ambulantni dio Klinike za neurologiju se sastoji od:

Ambulante za konzultativnu i konzilijarnu djelatnost

Prijemne ambulante

Kabineta za elektroencefalografiju

Kabineta za elektromiografiju i evocirane potencijale

Savjetovališta za epilepsije.

Osnovne djelatnosti Klinike za neurologiju su:

 • Dijagnostika i liječenje moždanog udara (uključujući primjenu trombolitičke terapije)
 • Priprema bolesnika za interventne endovaskularne intervencije
 • Dijagnostika i liječenje multiple skleroze i drugih demijelinizirajućih oboljenja
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa epilepsijom i drugim krizama svijesti
 • Dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od neuromišićnih bolesti
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa poremećajem pokreta
 • Dijagnostika i liječenje pacijenata sa glavoboljom i drugim neurološkim bolnim sindromima
 • Provođenje nastave iz predmeta Neurologija kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Mostaru.

Brojevi telefona za naručivanje pacijenata:

Hospitalizacija: ured predstojnice – tajnice Klinike  –  036/336-352;
Ambulantni pregledi i EMNG  –  prijemna ambulanta  – 036/336-151;
EEG – kabinet za EEG  –  036/336-154;
Video EEG – 036/336-334.

Vrijeme za pozive na navedene pretrage je od 12.00 do 14.00 sati.