Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu

Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu

Prim.prof.dr.sc. Monika Tomić, dr.med.
Predstojnica Klinike:  prim. prof. dr. sc. Monika Tomić, dr. med.

Kontakt:  036/341-991
Glavna sestra Klinike: mr. sc. Anka Zelenika, dipl. med. sestra

Kontakt: 036/341-287

Prijemni ured – tel.: 036/336-063 i fax.: 036/341-851

Recepcija:  036/336-558
E-adresa: interno@skbm.ba
Adresa: Stari lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. (pored nove zgrade SKBM)
Smjernice za pacijente – Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za djalizu…

Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu, građanima poznatija kao Interno, jedna je od klinika u sklopu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

U sklopu Klinike za unutarnje bolesti djelovao je Odjel za onkologiju koji je odlukom Upravnog vijeća KB Mostar od 25. listopada 2002. godine postao zasebna cjelina, tj. Klinika za onkologiju.

Godine 2003. Odjel za nefrologiju s centrom za dijalizu bio se izdvojio iz Klinike za unutarnje bolesti, a potom je 2006. godine ponovno integriran u zajedničku cjelinu tj. Kliniku za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu.

Danas Kliniku za unutarnje bolesti čini:

 1. Klinički odjel za gastroenterologiju    036/336-523

  Klinički odsjek za hepatologiju i pankreatologiju
  Klinički odsjek za probavni trakt

 2. Klinički odjel za kardiologiju    036/336-546

  Klinički odsjek  kardiologije    036/336-058

Klinički odsjek kronične kardiologije    036/336-060
Klinički odsjek invazivne, interventne kardiologije sa centrom za “pace maker”     036/336-070;  036/336-055
Klinički odsjek intenzivnog liječenja   036/336-546

 1. Klinički odjel za nefrologiju    036/336-068

Dnevna bolnica za peritonejsku dijalizu    036/336-083

 1. Klinički odjel polivalentnog intenzivnog liječenja    036/336-533

 2. Centar za dijalizu    036/336-085

 3.  Klinički odjel za endokrinologiju, reumatologiju i imunologiju    036/336-046

  Klinički odsjek za reumatologiju i imunologiju
  Klinički odsjek za endokrinološke bolesti
  Klinički odsjek za dijabetes i bolesti metabolizma
  Dnevna bolnica sa savjetovalištem za dijabetičare     036/336-072

 4. Klinički odjel za hematologiju    036/336-060Klinički odsjek za hematološke bolesti
  Klinički odsjek za izolaciju
  Dnevna bolnica za hematološke bolesti    036/336-079
 5. Prijamna ambulanta     036/336-062

Kabineti:

Kabinet za gastroskopiju i kolonoskopiju     036/336-553
Kabinet za EKG     036/336-057
Kabinet za ehokardiografiju     036/336-076
Kabinet za ergometriju i holterkardiografiju    036/336-078
Kabinet za UZV dijagnostiku abdomena     036/336-075
Kabinet za kontrolu elektrostimulatora     036/336-077

Ambulante:

Internistička ambulanta     036/336-524

Kardiološka ambulanta     036/336-524

Gastroenterološka ambulanta     036/336-553

Imunološka ambulanta     036/336-075

Nefrološka ambulanta     036/336-524

Endokrinološka i dijabetološka ambulanta    036/336-072

Hematološka ambulanta     036/336-079

 Danas u Centru za dijalizu imamo 27 hemodijaliznih aparata i oko 150 pacijenata koji se dijaliziraju u tri smjene svakim danom osim nedjeljom, neovisno o državnim ili vjerskim blagdanima. Također, na peritonejskoj dijalizi je 19 pacijenata, a 10 pacijenata s transplantiranim bubregom se redovito kontrolira u našoj ambulanti.

Kako je napredovala medicina u svijetu, tako smo i mi nastojali držati korak s napretkom iste, te je u sklopu naše Klinike u rujnu 2009.god. otvoren Odsjek za invazivnu kardiologiju, koji je opremljen najsuvremenijom opremom. Od tada naši pacijenti više ne moraju odlaziti u udaljene centre na invazivnu kardiološku obradu. Također smo od 2009. god. oformili 24 h službu pripravnosti tako da, u slučaju akutnog STEMI infarkta, naši liječnici tj. medicinski tim u veoma kratkom vremenskom periodu mogu učiniti hitnu koronarografiju i po mogućnosti hitnu perkutanu intervenciju čime se spašavaju životi tih pacijenata. Ne možemo, a ne istaknuti, da trenutačno jedino naša Klinika u Bosni i Hercegovini svojim pacijentima pruža mogućnost hitne invazivne kardiološke obrade i intervencije u bilo kojem trenutku od 0-24h.