Home  /  2016  /  travanj

Dodatna radna stanica uz Shimadzu angio uređaj Alexa 12

Novosti - skbm.ba
26. travnja 2016.

Home  /  2016  /  travanj

Nabava antisera i eritrocitnih reagensa za imunološku dijagnostiku, za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
26. travnja 2016.