Home  /  Organizacijske jedinice  /  Odjel za kliničku farmakologiju

Odjel za kliničku farmakologiju


V.D. Pročelnik Odjela: doc. dr. sc. Antonio Markotić, dr. med.

Glavna sestra Odjela: Maja Lukenda, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-532;    Fax.: 036/316-109
E-adresa: farmakologija@skbm.ba
Adresa: Ulica Kralja Tvrtka b.b. (u zgradi stare Kirurgije) – etaža 3

Odjel za kliničku farmakologiju se bavi promicanjem racionalne farmakoterapije utemeljene na dokazima; sudjelovanjem u izradi kliničkih smjernica i terapijskih formulara u skladu sa medicinom utemeljenom na dokazima; evaluacijom smjernica o uporabi lijekova u okviru različitih radnih skupina; sudjelovanjem u pripremi publikacija koje upućuju na racionalnu primjenu lijekova; aktivnim sudjelovanjem u radu Bolničkog povjerenstva za lijekove; stručnim informiranjem zdravstvenih djelatnika i građana o lijekovima registriranim u BiH ili van BiH i njihovoj primjeni; poslovima farmakovigilance; izradom ekspertnih mišljenja o lijekovima i otrovima; Cochrane.

Djelokrug Odjela za kliničku farmakologiju:

 • Sudjelovanje u timskom radu pri liječenju teških bolesnika (posebno tamo gdje oni neprimjereno, neočekivano reagiraju na liječenje); pri liječenju posebnih skupina bolesnika (djece, starijih osoba, trudnica, žena koje doje, pacijenata s oštećenim vitalnim organima); pri liječenju bolesnika s terapijskim problemima u smislu polipragmazije, interakcije lijekova, nuspojava i preosjetljivosti na lijekove;
 • Savjetovanje o identificiranju i prijavljivanju nuspojava; prikupljanje i evaluacija prijava o sumnji na nuspojave lijekova; prosljeđivanje prijavljenih nuspojava agenciji za lijekove i medicinska sredstva, te nositeljima odobrenja; informiranje o štetnim djelovanjima pojedinih lijekova (npr. o novom “black box” upozorenju); risk management plan (aktivnosti za smanjivanje rizika od nuspojava na lijekove);
 • Interpretacija rezultata farmakološkog i toksikološkog laboratorija;
 • Sudjelovanje u planiranju, provođenju, praćenju, nadzoru, analizi kliničkih ispitivanja i sastavljanju izvještaja o kliničkom ispitivanju, a koji bi osiguravali da su podaci i rezultati pouzdani i točni te da su prava, integritet i zaštićenost povjerljivih podataka o ispitanicima/bolesnicima osigurani prema smjernicama dobre kliničke prakse (gcp=good clinical practice);
 • Praćenje potrošnje lijekova u SKB Mostaru; analiziranje prikupljenih informacija o potrošnji lijekova kroz primjenu atc/ddd metodologije; informiranje o potrošnji lijekova.

Djelokrug ambulante za kliničku farmakologiju:

 • Izrada kliničko-farmakološkog mišljenja za trudnice i dojilje o lijeku/lijekovima koje su uzimale ili trebaju uzimati tijekom trudnoće/dojenja u smislu procjene eventualnog učinka lijeka/lijekova na dijete (fetus);
 • Sudjelovanje u timskom radu pri liječenju posebnih skupina bolesnika (djece, starijih osoba, trudnica, žena koje doje, pacijenata s oštećenom bubrežnom i/ili jetrenom funkcijom);
 • Savjetovanju  za optimalni izbor lijeka, kombinacije lijekova, optimalne doze, odgovarajući put unosa i trajanje primjene lijeka ili kombinacije lijekova;
 • Savjetovanje o lijekovima pacijenata s polipragmazijom;
 • Savjetovanje pacijenata s nuspojavama;
 • Savjetovanje pacijenata s preosjetljivosti na lijekove.

U sklopu Odjela za kliničku farmakologiju radi ambulanta za kliničku farmakologiju, svakog ponedjeljka od 09:00 do 13:00 sati.