Home  /  Organizacijske jedinice  /  Služba za prehranu bolesnika

Služba za prehranu bolesnika

Vlatko Milić, ing.preh.teh.
Voditelj Službe: Vlatko Milić, ing. preh. teh.
Kontakt: 036/312-192
E-adresa:  kuhinja@skbm.ba
Adresa: Kneza Mihajla Viševića Humskog 39 (bivša Liska ulica) – iza Klinike za psihijatriju

Voditelj Službe za prehranu bolesnika organizira i koordinira rad svih dijelova službe, organizira nabavku potrebnih materijala za rad i vodi računa o tehničkoj ispravnosti sredstava i uređaja za rad. Obavlja administrativne poslove vezane za rad službe te kontrolira kvalitetu namirnica za pripravljanje hrane.

Služba se dijeli na:

Odsjek za prehranu bolesnika

Centralna bolnička kuhinja (Ulica Kneza Mihajla Viševića Humskog)

 • Kuhari (13) i pomoćni kuhari (12) – preuzimaju namirnice za pripravljanje hrane od skladištara i kontroliraju količinu u odnosu na obračun jelovničara te potom pripremaju obroke.
 • Skladištari (2) – izdaju namirnice na osnovu brojčanog stanja jelovnika.
 • Dijetetičar:  Ivona Bevanda dipl. med. sr., – utvrđuje potrebe prehrane bolesnika, kontrolira kvalitetu i okus zgotovljene hrane i obilazi kuhinje po odjelima, kontrolira serviranje hrane, daje primjedbe i prijedloge na kompletnu podjelu hrane, po pitanju prehrane bolesnika kontaktira s liječnicima i glavnim sestrama.
 • Jelovničar: Mario Tadijanić, VKV kuharzadužen za prikupljanje brojčanog stanja ležećih pacijenata u SKB Mostar te na osnovu tog broja sastavlja jelovnik i prema vrsti bolesti unosi dijete koje sastavlja dijetetičar.

Odsjek za nabavku, kontrolu i distribuciju hrane

(Bijeli brijeg b.b., zgrada tehničke službe)

 • Voditeljica Odsjeka: Jadranka Jelić, mag. sestrinstva – organizira poslove vezane za rad odsjeka u skladu sa Službom za prehranu, pravi narudžbe sirovina i materijala potrebnih za rad odsjeka, organizira i kontrolira dostavu hrane od odsjeka do pacijenta te vrši nadzor nad radom servirki.
 • Servirke (56) – obavljaju dužnost preuzimanja hrane dostavljene iz Centralne bolničke kuhinje te ju dostavljaju na Klinike/Odjele, pripremaju i serviraju napitke i jednostavna jela, dijele obroke pacijentima, održavaju posuđe i pribor za jelo te čajnu kuhinju u cijelosti.

U sklopu Odsjeka za nabavku, kontrolu i distribuciju hrane djeluje savjetovalište o prehrani:

 • Nevena Pandža mag. nutr.
 • Nevena Ćorić mag. preh. teh., univ. spec. nutr.

Kontakt br.: 063/336-327.

Savjetovalište za prehranu djeluje kroz savjetovanje pacijenata o prehrani i dijetoterapiji za vrijeme bolničke skrbi ili ambulantnog prijema. Glavni zadatci savjetovališta su:

 • Određivanje energetskih i nutritivnih potreba bolesnika s obzirom na individualne potrebe
 • Planiranje prehrane i izrada jelovnika za bolesnike na standardnoj ili posebnoj dijeti, ovisno o dijagnozi te suradnja pri provođenju enteralne (hranjenje uz pomoć sonde) i parenteralne prehrane (infuzijske otopine)
 • Nutritivna potpora za različita stanja i bolesti tijekom pacijentovog boravka u bolnici
 • Poboljšanje i nadziranje kliničke prehrane
 • Izrada individualnog plana reguliranja tjelesne mase
 • Edukacija medicinskog osoblja o specifičnostima prehrane za različita akutna i kronična stanja
 • Izrada priručnika i edukativnih materijala za bolesnike s aktualnim prehrambenim smjernicama za različita stanja
 • Edukacija pacijenata radi prilagodbe novom načinu prehrane nakon povratka kući iz bolnice
 • Nutritivna prevencija.