Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za onkologiju

Klinika za onkologiju


Predstojnica Klinike: prim. doc. dr. sc. Inga Marijanović, dr. med., spec. onkologije i radioterapije

Glavna sestra Klinike: Ivana Begić, mag. sestrinstva

Savjetnik na Klinici za onkologiju:  prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med.
Kontakt: 036/336-466, 336-444, 336-445;     Fax.: 036/336-442
E-adresa: onkologija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (iza glavnog objekta SKBM)
Smjernice za pacijente – Klinike za onkologiju…

Organizacijska struktura Klinike:

Kliniku za onkologiju SKB Mostar čine:

Ured predstojnika Klinike

Klinički odsjek radijacijske onkologije

Stacionarni odsjek i Dnevna bolnica

Klinički odsjek radijacijske onkologije:

 • jedinica za vanjsku radioterapiju ima u funkciji dva moderna linearna akceleratora, 1 CT simulator
 • jedinicu za LDR brahiradioterapiju

Poliklinika:

 • poliklinički dio gdje se u šest (6) ambulanti obavljaju pregledi onkoloških pacijenata

Dnevna bolnica:

 • laboratorija za pripremu sistemske onkološke terapije
 • prostora za pripremu i aplikaciju sistemske onkološke terapije i za ordinaciju iste s kapacitetom od 14 mjesta koji zadovoljava potrebe onkoloških bolesnika BiH u odnosu na najviše standarde ordinacije sistemne onkološke terapije

Već 2003. godine onkološki odjel je odvojen od Klinike za unutarnje bolesti (Internog odjela) i kao Klinika za onkologiju, pod koordinacijom prof.dr.sc. Eduarda Vrdoljaka djeluje do danas. Tada se započinje s intenzivnom aktivnošću promocije novog kadra, specijalističkog, sestrinskog, inžinjerskog i onog medicinske fizike. Sve te aktivnosti su kulminirale sa, za mostarsku bolnicu i Mostar općenito, povijesnom 2012. godinom kad je 14. travnja 2012. godine, službeno otvorena nova zgrada Klinike za onkologiju SKB Mostar.

Razvojni plan Klinike za onkologiju

Klinika za onkologiju SKB Mostar je jedina specijalizirana onkološka institucija u jugozapadnom dijelu BiH koja pokriva potrebe za svim oblicima onkološkog liječenja i skrbi za više od pola milijuna ljudi. Pored kardiovaskularnih bolesti najveći i najvažniji problem u BiH je rak od kojeg prema GLOBOCAN-u godišnje oboli 14385 ljudi. Nažalost do 2030. godine će se povećati incidencija i smrtnost karcinoma za oko 80% te se prostorno, kadrovski, organizacijski ali i financijski, opremom i lijekovima moramo pripremiti za navedena iskušenja u skoroj i daljnjoj budućnosti. Slijedom toga planiranje razvoja Klinike za onkologiju SKB Mostara u svim aspektima poglavito kliničkim, znanstvenim i akademskim je od presudne važnosti za našu Kliniku i cijelu regiju. Danas Klinika za onkologiju predstavlja suvremenu instituciju za liječenje bolesnika oboljelih od karcinoma, ali u našem nastojanju da obuzdamo problem raka, moramo i hoćemo više.

Razvojni plan Klinike za onkologiju počiva kroz akademsko, znanstveno i najvažnije kliničko napredovanje te integraciju u međunarodne onkološke tokove i strukture. Navedene ciljeve planiramo napraviti na sljedeći način:

1. Akademski napredak – planiramo promovirati 4 osobe u asistentska zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U sljedeće 4 godine planiramo promovirati 2 doktora znanosti te s aspekta znanstvene produkcije planiramo imati godišnje po 2 publikacije u lokalnim i međunarodnim publikacijama

2. Znanstveni napredak – planiramo integrirati Kliniku za onkologiju SKB Mostar u međunarodnu podjelu znanstvenog rada kroz učešće u međunarodnim sponzoriranim istraživanjima – kliničkim studijama, inicijaciju osobnih znanstvenih istraživanja bilo retrospektivnih, prospektivnih ili translacijskih, a s ciljem pozicioniranja Klinike za onkologiju u ravnopravnu poziciju s onkološkim institucijama zapadne Europe

3. Klinički napredak – da bi polučili naš osnovni cilj optimalnog liječenja naših bolesnika mi planirano napraviti sljedeće:

 • bolju organizacija rada – podjelom lokalizacije rada (po 4 onkološka područja) kojim će se baviti specijalisti onkologije i radioterapije s ciljem optimalnije posvećenosti istima te posljedično uspješnijeg liječenja naših bolesnika
 • obavezna implementacija multidisciplinarnosti koja će donijeti benefite bolesnicima kao što su: poboljšanje življenja, kraće vrijeme od dijagnoze do liječenja, veća šansa primanja skrbi prema pravilima dobre kliničke prakse, kontinuitet skrbi
 • implementacija lokalne baze podatka s ciljem optimalne kontrole rezultata našega liječenja (izrada lokalnog registra za rak)
 • primjena, boljeg, holističkog pristupa bolesniku kroz maksimalnu aktivaciju naših kapaciteta a pri tome mislimo na rad našeg psihologa i socijalne radnice
 • bolja organizacija rada – želimo implementirati i integrirati najmodernije onkološke spoznaje u svakodnevni rad naše klinike
 • maksimalna kooperacija s drugim Odjelima i Klinikama SKB Mostar, a poradi polučenja optimalnih rezultata u liječenju naših bolesnika (kao npr. strukturirano izvješće patologije, RECIST kriteriji kod radiologa, neoadjuvantno liječenje tumora rektuma i mokraćnog mjehura)
 • razvojni plan radioterapije planiramo ostvariti nabavkom radnih stanica za planiranje radioterapije, implementacijom novih tehnika radioterapije kao što su planiranje radioterapije IMRT tehnikom i povećanjem broja bolesnika na radioterapiji.