Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za urologiju

Klinika za urologiju

Prim.dr.sc. Davor Tomić, spec.urolog.
Predstojnik Klinike:  prim. dr. sc. Davor Tomić, spec. urolog, subspec. urološke onkologije
Glavna sestra Klinike: Dinka Prusac, mag. sestrinstva

Savjetnik na Klinici za urologiju:  prof. dr. sc. Ivan Gilja, dr. med.
Kontakt: 036/336-237
E-adresa: urologija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM) – etaža 3
Smjernice za pacijente – Klinike za urologiju…

Klinika za urologiju, jedna od najmlađih klinika u SKB danas,  smještena je na 3. katu zgrade nove bolnice na adresi Bijeli Brijeg b.b., sa kapacitetom od 36 postelja od čega  8 postelja pripada jedinici za postintenzivnu skrb pacijenata, koji predstavlja stacionarni dio klinike, dok je poliklinički dio smješten na nultoj etaži zgrade.

Sastoji se od:

Kliničkog odsjeka za urološku onkologiju i rekontruktivnu urologiju

Kliničkog odsjeka za žensku urologiju i liječenje urinarne inkontinencije

Kliničkog odsjeka za bolesti prostate i kirurgije uretre

Kliničkog odsjeka za urolitijazu, ESWEL i dnevne bolnice

Kliničkog odsjeka za postintenzivnu operacijsku skrb

Polikliničkog odjela smještenog na nultoj etaži, u sklopu kojega su:

– Kabineti  za interventni ultrazvuk
– Kabinet za urološku endoskopsku i rtg dijagnostiku
– Kabinet za ekstrakorporalno mrvljenje kamenaca urogenitalnog trakta
– Kabinet za andrologiju
– Kabinet za aplikaciju intravezikalne onkološke terapije
– Dvije specijalističke urološke ordinacije
– Ambulanta za transplantaciju bubrega (u organizaciji)

Operacijska dvorana Klinike za urologiju nalazi se u centralnom operacijskom bloku, kao dvorana broj 7.

U polikliničkom bloku instalirana je suvremena oprema za urološku endoskopsku i rtg dijagnostiku tvrtke Dornier, tzv. Urološka radna stanica OPUS II, koja otvara mogućnosti obavljanja svih konvencionalnih rtg pretraga u urologiji. U kabinetu za ekstrakorporalnu litotripsiju instaliran je kompaktni litotriptor  tvrtke Dornier, Compact Sigma uz pomoć kojega se može obavljati ekstrakorporalna (vantjelesna)  litotripsija kamenaca urogenitalnog trakta te je tako ponovno revitaliziran ovaj kabinet, nakon pauze i kvara ranijeg postojećeg litotriptora tvrtke Siemens koji nije bio u funkciji od 2006. godine.

U kabinetu za interventni ultrazvuk u rutinskoj praksi svakodnevno se obavljaju   suvremene dijagnostičke i dijagnostičko- terapeutske procedure u urologiji pod kontrolom ultrazvuka kao što su perkutane nefrostomije, perkutane punkcije i sklerozacije cističnih tvorbi bubrega, biopsije bubrega te transrektalne biopsije prostate, transrektalni ultrazvučni pregledi prostate te uzv pregledi bubrega, m. mjehura, prostate i testisa.

U kabinetu za endoskopsku dijagnostiku i uroflowmetriju svakodnevno se vrše dijagnostički, dijagnostičko- terapeutski pregledi, implantacije double J proteza te uroflowmetrije, a u spomenute dvije specijalističke ordinacije osigurana je konzultativno specijalistička služba svakodnevno. Nažalost trenutno je uređaj za uroflowmetriju u kvaru dulje vrijeme, tako da u ovom periodu od nekih gotovo 5 godina, pomenutu pretragu nismo u mogućnosti učiniti. U planu je nabavka uređaja, jer je ovaj već odslužio nešto više od deset godina, kao i nabavka uređaja za urodinamsku obradu.

Na godišnjoj razini u polikliničkom dijelu klinike za urologiju učini se:

 • Između 6000 –  8000  uroloških specijalističko – konzultativnih pregleda,
 • Između 4000 do 6000 ultrazvučnih pregleda,
 • 200 i više transrektalnih biopsija prostate,
 • Više od 200 interventnih ultrazvučnih procedura (punkcije, drenaže, nefrostomski kateteri )
 • Više od 20 biopsija bubrega,
 • 600  i više endoskopskih dijagnostičkih procedura, retrogradnih i anterogradnih pijelografija, implantacija double j proteza i sl
 • Više od 200 aplikacija onkološke terapije za karcinom mjehura i prostate,
 •  80 i više  ESWL  tretmana,
 • Između 2000 do 3500 uroflowmetrija, dok je uređaj bio u funkciji.

Kroz stacionarni dio Klinike od osnutka do danas prosječno  godišnje prolazi  između  700 do 850 pacijenata sa prosječnim trajanjem hospitalizacije od 8 dana, a godišnje se učini između 1000 do 1500 operacijskih zahvata i procedura, dijagnostičkih i terapeutskih invazivnih procedura.

U rutinskoj svakodnevnoj praksi od zdravstvenih usluga na našoj Klinici su:

 • sve endourološke procedure (TUIP, TURP,TURBT,monopolar, bipolar; Uretrotomia interna Sachse),
 • vaskularni pristupi u urologiji,
 • kirurgija nadbubrežnih žlijezda, klasična, laparoskopska,
 • kirurške procedure i operacije iz domena opće urologije,
 • kirurške procedure iz domena onkološke urološke i rekonstruktivne urologije,
 • kirurgije uretre ,Kirurgija prednje uretre, uretroplastike, uretroplastike sa bukalnom sluznicom (u suradnji sa ORL i MFK),
 • kirurško liječenje urinarne inkontinencije,
 • cjelokupan tretman kalkuloza urogenitalnog trakta po svim postojećim principima koje poznaje današnja urološka praksa,
 • laserski tretman urolitijaze (RIRS, ureterorenoskopija (semirigidna, fleksibilna) , PCNL),
 • lasersko liječenje struktura mokraćne cijevi,
 • radikalne operacije tm bubrega,
 • radikalne operacije tm testisa,
 • radikalne limfadenektomije nakon tm testisa-klasične op (Lap-ne),
 • radikalne operacije CaP –klasičnim retropubičnim pristupom,
 • radikalne operacije kod raka mjehura (radikalne cistektomije, Ileum conduit Brucker, ortotopičke derivacije po Hautmann-u, Mainz Pouch II, ureterokutaneostomije).

2005. godine u suradnji sa doc.dr.sc. Nadom Vodopijom organizirali smo stručni jednodnevni simpozij o laparoskopiji u urologiji, kada su i učinjene prve laparoskopske urološke operacije u našoj ustanovi (laparoskopska fenestracija ciste bubrega, operacija varikocele, nefrektomija hipoplastičnog bubrega), sa video linkom i prijenosom operacije u slušalački auditorij.

U rutinsku praksu od 2009. godine uvodi se laparoskopska urologija (dr. Kordić, dr. Tipurić):

 • laparoskopske procedure u liječenju cistične bolesti bubrega,
 • varikocele,
 • laparoskopske nefrektomije,
 • laparoskopske ureteropijeloplastike,
 • laparoskopska kirurgija tumora nadbubrežne žljezde te
 • laparoskopske implantacije katetera za peritonejsku dijalizu.

U suradnji sa  Odjelom  dječje kirurgije Klinike za kirurgiju  nastavljaju se raditi i kirurške korekcije anomalija urinarnog trakta kao što su hipospadije, liječenje VUR- kod djece te liječenje anomalija PU segmenta kod djece u uspješnoj suradnji koja traje već dugi niz godina. U liječenju VUR-a kod djece, možemo se pohvaliti da smo u suradnji sa dječjim kirurzima učinili i prvi minimalno invazivni endoskopski  zahvat u liječenju  VUR-a kod djece (Deflux).

Kruna jednog ovakvog razvoja urologije, 2010. godine u listopadu, bila je uspješno izvedena operacija uklanjanja karcinoma bubrega sa tumorskim trombom u donjoj šupljoj veni i desnom srčanom atriju izvedena u suradnji sa kardiokirurškim timom odjela kardiokirurgije Sveučilišne Kliničke bolnice Mostar, prvi puta u FBiH.

Od listopada 2015. godine u modernizaciju i poboljšanje usluga uvodimo u standardnu proceduru:

 • fleksibilnu ureterorenoskopiju te uz pomoć postojećeg lasera uvodi se
 • endoskopski tretman i litotripsija kamenaca u mokraćovodu i u kanalnom sustavu bubrega,
 • dijagnostička ureterorenoskopija,
 • endoskopski tretman tm gornjeg urinarnog trakta.

Znanstveno – nastavna djelatnost na Klinici za urologiju

Na katedri Kirurgije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na predmetu Urologija trenutno su četiri predavača (3 prof. dr., 1 doc.dr., 1 dr.sc.), od čega su 1 prof. i 1 dr.sc. uposlenici  Klinike za urologiju te 6 asistenata (1 dr.sc. i 5 mr.sc.), aktivnih u procesu izobrazbe studenata Medicinskog fakulteta, od kojih je jedan liječnik  pred obranom doktorske disertacije, a dva specijalizanta su polaznici doktorskog studija na Medicinskom fakultetu u Mostaru.

Trenutno smo u fazi redovitog održavanja, servisiranja, opravke i obnavljanja dotrajale tehničke opreme neophodne za normalan  rad, pa iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti pružati usluge u vidu jednog od osnovnih segmenata endourologije kao što su TURP, TURBT te ureterorenoskopije i laser litotripsije rigidne, semirigidne, fleksibilne, laparoskopske kirurgije tm nadbubrega, nefrektomije, parcijalne nefrektomije te jednog dijela rtg procedura koje trenutno obavljamo na Zavodu za radiologiju SKB Mostar.