Home  /  2018  /  ožujak

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu radioaktivnih izotopa za dvogodišnje potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “INEL” d.o.o., Polog bb, 88 000 Mostar, te se Okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
28. ožujka 2018.

Home  /  2018  /  ožujak

Servis UZV aparata GE Logig 6 Pro inv.br.229852, ser.br.118041SU3 iz Klinike za dječje bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
28. ožujka 2018.

Home  /  2018  /  ožujak

Nabava reagensa i potrošnog materijala za tromboelastometriju za potrebe Klinike za kirurgiju SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
27. ožujka 2018.

Home  /  2018  /  ožujak

Javna nabava Apsolutnih HEPA filtera za potrebe OP trakta i Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
27. ožujka 2018.

Home  /  2018  /  ožujak

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave vakuum ekstraktora i potrebnih dodataka za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, utvrđuje se tvrtka “INEL” d.o.o., Polog bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajniugovor ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
22. ožujka 2018.

Home  /  2018  /  ožujak

Plan javnih nabava 2018.

Novosti - skbm.ba
19. ožujka 2018.

Home  /  2018  /  ožujak

Nabava lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
1. ožujka 2018.