Home  /  2018  /  kolovoz

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave usluga godišnjeg, sukcesivnog odvoza infektivnih kategorija medicinskog otpada (180101-oštri, 180103-infektivni, 180104-potencijalno infektivni) iz skladišta infektivnog otpada Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka

Novosti - skbm.ba
29. kolovoza 2018.

Home  /  2018  /  kolovoz

Nabava usluga servisa videobronhoskopa OLYMPUS BF-1TH190, ser.br.2400788, koji se nalazi u Polikliničkoj ambulanti/Kabinet za bronhoskopiju. (29.8.2018.)

Novosti - skbm.ba
29. kolovoza 2018.

Home  /  2018  /  kolovoz

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave sterilizatora kapaciteta ca 800l za pogon Centra sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,…

Novosti - skbm.ba
27. kolovoza 2018.

Home  /  2018  /  kolovoz

Nabava UPS uređaja od 20 kVA za zaštitu dijelova (nezaštićenih postojećim UPS-om) angiografskog aparata GE IGS 320 iz Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (Invazivna kardiologija) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
24. kolovoza 2018.

Home  /  2018  /  kolovoz

Nabava vakuum ekstraktora i potrebnih dodataka za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
21. kolovoza 2018.

Home  /  2018  /  kolovoz

Poništava se Otvoreni postupak s međunarodnom objavom za javnu nabavu lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-37-3-14/18, objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 29.03.2018. godine

Novosti - skbm.ba
16. kolovoza 2018.

Home  /  2018  /  kolovoz

Nabava RTG cijevi uređaja GE CT Light Speed VCT 64 slice ser.br. 25635YC za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju.

Novosti - skbm.ba
9. kolovoza 2018.

Home  /  2018  /  kolovoz

Poništava se Lot 8 iz postupka javne nabave lijekova za dvogodišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
2. kolovoza 2018.