Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za ortopediju

Klinika za ortopediju

Prim.doc.dr.sc. Jerko Prlić, dr.med.
Predstojnik Klinike:  prim. doc. dr. sc. Jerko Prlić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Marija Šarac, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-281;  Fax.: 036/336-297
E-adresa: ortopedija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (glavni objekt SKBM) – etaža 5

Dijagnostika i liječenje

Klinici je na raspolaganju jedna operacijska dvorana za tretman svih ortopedskih pacijenata kao i za tretman traume lokomotornog sustava te jedna ambulanta za kliničke preglede i dijagnostiku.

Elektivni zahvati obavljaju se svakim radnim danom, dok traumatološke operativne zahvate obavljamo po stupnju hitnosti, odnosno u datom trenutku ako je stanje pacijenta vitalno ugroženo.

U prosjeku se na godišnjoj razini obavi između 800 i 1000 operativnih zahvata, dok vrsta anestezije (opća endotrahealna i spinalna) ovisi o tipu zahvata te o operativnom riziku pacijenta.

Ambulanta obavlja svoj rad svaki radni dan u razdoblju od 09.00 do 13.00 sati, pri čemu u prosjeku imamo 30 pacijenata dnevno.

U sklopu ambulante posjedujemo i UZV kojim se služimo pri patologiji mekog tkiva, kao i pri dijagnozi i kontroli napretka liječenja kongenitalne displazije kukova kod djece.

Dio ambulante je i gipsaona u kojoj svakodnevno kroz 24 sata vršimo postavljanje i mijenjanje imobilizacijskih udlaga i gipseva.

Klinika za ortopediju sadrži 30 ležećih mjesta za postoperativni i predoperativni tretman pacijenata kao i sobu za izolaciju za hospitalizaciju pacijenata kod kojih sumnjamo na infektivne bolesti kao i one kod kojih je istoimeni proces pod tretmanom antibioticima.

U sklopu Klinike nalazi se i poluintenzivna soba koja sadrži 8 kreveta, gdje se vrši nadzor nad tek operiranim kao i visokorizičnim pacijentima. Na Klinici radimo:

 • Kongenitalne malformacije gornjih i donjih ekstremiteta, displazije kukova kod djece, dijagnostika i tretman,
 • Aloartroplastike velikih zglobova – totalne endoproteze kukova i koljena,
 • Rekonstrukcije ligamenata ligamentoplastikom – ligamentoplastika prednje križne sveze, medijalnog patelofemoralnog ligamenta,
 • Periferne kanalikularni sindromi – Sindrom karpalnog kanala, dekompresije živaca ekstremiteta,
 • Liječenje dugotrajnih infektivnih bolesti lokomotornog sustava,
 • Traumatologija lokomotornog sustava ekstremiteta i zdjelice,
 • Rekontrukcije i repozicije tetiva mišića,
 • Uklanjanje osteosintetskog materijala po zarastanju istoimenog,
 • Kirurško liječenje benignih i malignih tumora mekog tkiva i kosti,
 • Artroskopske toalete zglobova i meniscetomije,
 • Artroskopske ligamentoplastike i stabilizacije ligamentoartikularnog sustava.

Organizacijska struktura klinike:

 • Bolnički odjel ortopedije

 • Klinički odsjek za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava starije životne dobi

 • Klinički odsjek za ortopediju

 • Klinički odsjek za traumatologiju lokomotornog sustava

 • Ambulanta za ortopediju i traumatologiju

 • Ambulanta za razvojne anomalije.