Home  /  2017  /  kolovoz

Servis laparoskopskih instrumenata (videoteleskopa) Olympus Endoeye ser.br.: 606779, 606802, 606803 iz OP trakta

Novosti - skbm.ba
25. kolovoza 2017.

Home  /  2017  /  kolovoz

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave reagensa i potrošnog materijala za automatski analizator koji je u vlasništvu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, za godišnje, sukcesivne potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM, d.o.o, Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
22. kolovoza 2017.

Home  /  2017  /  kolovoz

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave sagitalne pile i modularnog motora sa nastavkom za frezu za potrebe Operacijskog trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka INEL-MED d.o.o, Rudarska 20b, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
21. kolovoza 2017.

Home  /  2017  /  kolovoz

Nabava vodovodnog materijala za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za tehničke djelatnosti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
3. kolovoza 2017.

Home  /  2017  /  kolovoz

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave ECMO sistema za multiterapiju, za potrebe Operacijskog Trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka “PROMA d.o.o,” Kasindolska 33, 71 000 Sarajevo, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
3. kolovoza 2017.