Home  /  Organizacijske jedinice  /  Ambulante – polikliničke djelatnosti

Ambulante – polikliničke djelatnosti

Sanja Buhovac, dipl.med. sestra
Glavna sestra: Sanja Buhovac, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-160;     Fax.: 036/336-197
Centrala: 036/336-000 

Blagajna:  036/336-139
E-adresa: poliklinicke.djelatnosti@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada) – etaža 0

Poliklinika je organizacijski dio koji se sastoji od više specijaliziranih radnih jedinica (ambulante općeg i usmjerenog djelovanja, tehnološki opremljeni kabineti, savjetovališta…). Obavlja stručno – medicinske poslove za ležeće bolesnike klinike ili odjela pri kojem je ustrojena i za vanjske bolesnike po ambulantnom principu.

Ambulanta je dio poliklinike ili radi samostalno. Ambulanta može biti opća – specijalistička  ili usmjerena – subspecijalistička. U ambulanti se obavljaju pregledi kao i dijagnostičke i terapijske intervencije kod pacijenata iz određene oblasti medicine.

Kabinet je dio poliklinike ili druge specifično usmjerene više organizacijske jedinice. Kabinet je jedinica specijalizirana za specifične poslove određene oblasti medicine. U kabinetu se provode najčešće dijagnostički postupci, a u nekim i terapijski zahvati.

Samim prelaskom u nove prostorije SKB Mostar,  dužnost  glavne sestre Polikliničkih djelatnosti preuzela je dipl.med. sr.- Sanja Buhovac,  koje su zaživjele  početkom 2010. godine.

Polikliniku SKB Mostar  čine Polikliničke ambulante s kabinetima koje se nalaze i izvan zgrade uz pripadajuće Klinike (Klinika za interne bolesti s kabinetima, Klinika za dječje bolesti s kabinetima, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za psihijatriju).

Raspored i rad ambulanti su dostavljeni na glavnom prijemu bolnice – Centralnoj recepciji te se poštuju prema dogovorenim terminima pregleda.

U novom objektu, gdje se mogu obaviti specijalistički i subspecijalistički pregledi, smješteni su:

1. Poliklinika klinike za kirurgiju s kabinetima uključujući dječju kiruršku ambulantu i gipsaonu
2. Poliklinika klinike za ortopediju
3. Ambulanta za plućne bolesti i TBC
4. Poliklinika klinike za ORL i MFK
5. Poliklinika klinike za ginekologiju i porodništvo
6. Poliklinika klinike za neurologiju s kabinetima
7. Urološka poliklinika
8. Poliklinika za očne bolesti s kabinetima
9. Polikliničke anesteziološke ambulante  te dvije Kirurške  operacijske dvorane za male zahvate (opća kirurgija, ORL i MFK).

Pregledi pacijenata se obavljaju uglavnom u dogovoreno vrijeme, s tim da uvijek stojimo na raspolaganju našim  pacijentima koje mogu dobiti na kontakt telefone svih gore navedenih ambulanti/kabineta.

Polikliničke djelatnosti (ambulante – specijalistički pregledi)

ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA                                             036/336-172

OPĆA KIRURŠKA AMBULANTA                                                036/336-169

NEUROKIRURŠKA AMBULANTA                                              036/336-170

GIPSAONA                                                                                     036/336-165

ORTOPEDSKA AMBULANTA                                                      036/336-167

AMBULANTA UROLOGIJE                                                          036/336-162

PRIJEMNA NEUROLOŠKA AMBULANTA                                 036/336-151

EEG-KABINET                                                                               036/336-154

AMBULANTA ZA DJEČJU KIRURGIJU                                      036/336-155

EMNG KABINET                                                                           036/336-152

GIN. UZV TRUDNICE                                                                   036/336-175

GINEKOLOŠKA AMBULANTA                                                   036/336-176

TRUDNIČKA AMBULANTA                                                         036/336-173

AMBULANTA ORL                                                                       036/336-157

AMBULANTA ORALNE KIRURGIJE                                          036/336-163

   AMBULANTA ZA MFK                                                                036/336-156;164

TRAUMATOLOŠKA AMBULANTA                                             036/336-168

AMBULANTA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC                               036/336-136

SPIROMETRIJA                                                                              036/336-166

AMBULANTA SPEC. OČNO                                                          036/336-145

KABINET ZA STRAŽNJI SEGMENT                                            036/336-146

KABINET ZA LEĆE                                                                        036/336-159

KABINET ZA GLAUKOM                                                              036/336-147

KABINET ZA ORTOPTIKU                                                            036/336-149

KABINET ZA AUDIOMETRIJU                                                     036/336-161

KOLOPROKTOLOŠKA AMBULANTA                                          336/336-171

AMBULANTA ZA TERAPIJU BOLI                                               336/336-172

                                                           KABINET ZA EMNG                                                              336-148;  Fax.:336-152

Radno vrijeme poliklinika SKB Mostar je od 08:00 do 15:00 sati svakog radnog dana.