Home  /  2017  /  siječanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa CT aparata GE Light Speed 16 slice(ser.br. 394807CN2) iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "MEDICAL" d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
25. siječnja 2017.

Home  /  2017  /  siječanj

Nabava uredskog materijala za godišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
20. siječnja 2017.

Home  /  2017  /  siječanj

Nabava brašna i peciva za godišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
19. siječnja 2017.

Home  /  2017  /  siječanj

Toneri i tinte za printere, fax i copy aparate

Novosti - skbm.ba
19. siječnja 2017.

Home  /  2017  /  siječanj

Medicinski potrošni materijal za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
16. siječnja 2017.

Home  /  2017  /  siječanj

Upute ponuditeljima

Novosti - skbm.ba
8. siječnja 2017.

Home  /  2017  /  siječanj

Nabava multi-modularnog uređaja za defibrilaciju i hemodinamsko praćenje pacijenta za potrebe Klinike za infektivne bolesti s Odjelom za hitna stanja u infektologiji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
5. siječnja 2017.

Home  /  2017  /  siječanj

Nabava potrošnog materijala i drenaža za potrebe Klinike za ortopediju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
5. siječnja 2017.