Home  /  2018  /  prosinac

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave Godišnjeg sukcesivnog odvoza genotoksičnog (180108), kemijskog i…

Novosti - skbm.ba
31. prosinca 2018.

Home  /  2018  /  prosinac

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave vodovodnog materijala za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za tehničke djelatnosti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
28. prosinca 2018.

Home  /  2018  /  prosinac

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave pacijent monitora touchscreen za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, kompatibilnih sa postojećom centralnom jedinicom EDAN, za potrebe Klinike za urologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
27. prosinca 2018.

Home  /  2018  /  prosinac

Tečaj pripreme za porođaj

Tečaj pripreme za porođaj
27. prosinca 2018.

Rođenje djeteta je događaj koji se cijeli život pamti. Smatramo da  imamo privilegij u našoj Klinici poroditi do 2000 novorođenčadi godišnje. Zajednička nam je želja da  na svijet donesete živo i zdravo dijete te da se ugodno osjećate u našoj Klinici, koja je referentni centar za porođaje i ginekološke operacijske zahvate u Hercegovini. Klinika za ginekologiju i porodništvo se prostire na dva kata, Odjel perinatologije se nalazi na drugom katu, Odjel ginekologije dijeli treći kat s Klinikom za urologiju.

Rodilište SKB Mostar je 1998. godine, među prvim rodilišta u Bosni i Hercegovini dobilo prestižni naslov Bolnica – prijatelj beba, zahvaljujući poticanju i promoviranju dojenja. Obnavljanje akreditacije se obavlja svake tri godine te je rodilište u 2018. godini ocijenjeno najvišim ocjenama od strane AKAZ-a.

Od 2010. godine u našoj se Klinici tijekom cijele godine, osim srpnja i kolovoza, organiziraju tečajevi pripreme za porođaj. Tečaj je strukturiran tako da budućim roditeljima pruži dovoljan broj informacija o trudnoći, razvoju ploda, zaštiti zdravlja trudnice, porođaju, boravku u rodilištu, prehrani i njezi novorođenčeta i psihološkim aspektima roditeljstva. Poseban naglasak u radu tečaja je stavljen na tehnike disanja i relaksacije. Također, upoznajemo trudnice  o važnosti, kontakta kože na kožu te o važnosti dojenja. Cilj tečaja je upoznati trudnice i njihove partnere s činom porođaja, smanjivanjem straha od porođaja. Krajnji cilj tečaja je imati zdravu majku i zdravo dijete.

Na tečaju pripreme za porođaj upoznati ćete se s našim osobljem. Nadamo se da će to pridonijeti osjećaju opuštenosti, sigurnosti i povjerenja dok budete boravili u Klinici. Zainteresirani se mogu prijaviti svakim radnim danim od 8 do 14 sati na broj telefona 036/336-002 ili na e-adresu: pripremazaporod.skbm@gmail.com.

Tom prilikom ćete dobiti ukratko sve informacije o održavanju tečaja. Cijena tečaja je 100 KM.

Home  /  2018  /  prosinac

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave privremenih i trajnih klipsi za aneurizmu za potrebe neurokirurške operacijske dvorane, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
24. prosinca 2018.

Home  /  2018  /  prosinac

Obavijest o nabavi. Nabava instrumentarija, teleskopa i potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
19. prosinca 2018.

Home  /  2018  /  prosinac

17. Izložba radova pacijenta Klinike za psihijatriju

17. Izložba radova pacijenta Klinike za psihijatriju
18. prosinca 2018.

Tradicionalna izložba pacijenata

Izložba radova, koje su izradili pacijenti na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, održana je 18. prosinca u predvorju glavne zgrade Sveučilišne kliničke bolnice Mostar na Bijelom Brijegu. Eksponati su nastali tijekom radno-okupacione terapije Klinike za psihijatriju SKB Mostar, a vješte ruke pacijenata izradile su i izložile različite rukotvorine, poput nakita, pletenine, slika, grafika, keramike…

U radno-okupacione terapije uključeni su pacijenti Odjela socijalne psihijatrije, Odjela za produženo liječenje kroničnih stanja, Odjela za alkoholizam i druge bolesti ovisnosti, Odjela dnevne bolnice za odrasle i Odjela dnevne bolnice za djecu i adolescente.

„Ovo je osma izložba radova nastalih na Klinici za psihijatriju. Izložba ima za cilj predstaviti našu Kliniku i naš rad, odnosno što pacijenti smješteni na Klinici za psihijatriju rade i mogu uraditi. Ovo je mali dio njihova opusa“, rekao je Damir Bošković, radni terapeut na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, pojašnjavajući kako je svaka tehnika koja se koristi na radnoj terapiji određena po patologiji pojedinca.

U dogovoru s predstojnikom Klinike za psihijatriju SKB Mostar, prof.dr.sc. Mirom Klarićem, ideja je da jednom tjedno ili jednom mjesečno organiziraju predstavljanje radova u holu same Klinike. „Ovi radovi su iskrena slika i ogledalo rada na Klinici, zasluga svakoga na Klinici, od spremačice do profesora“, naveo je Bošković. Izložba je bila humanitarno-prodajnog karaktera, a sav skupljeni novac bit će utrošen za kupovinu potrošnog materijala za nastavak rada u radno-okupacionim terapijama.

Kroz cijelu godinu, pacijenti Klinike za psihijatriju izrađuju rukotvorine koje jednom godišnje, u prosincu, izlažu u predvorju bolnice.

Home  /  2018  /  prosinac

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave pokretnog C-luka(C-Arm) za potrebe Kliničkog odjela za gastroenterologiju, Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
18. prosinca 2018.

Home  /  2018  /  prosinac

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave automatskog aparata za bojanje histoloških preparata, za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
17. prosinca 2018.

Home  /  2018  /  prosinac

Pregovarački postupak bez objave obavijesti nabave rezervnih djelova za linearni akcelerator za potrebe Centra za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
17. prosinca 2018.