Home  /  2016  /  rujan

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave elektroinstalacijskog materijala za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za tehničke djelatnosti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka ELEKTRO MONT d.o.o., Put za Aluminij, 88000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
28. rujna 2016.

Home  /  2016  /  rujan

Nabava uredskog materijala za godišnje sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
27. rujna 2016.

Home  /  2016  /  rujan

Nabava kohlearnih implantata za potrebe Klinike za ORL i MFK Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
27. rujna 2016.

Home  /  2016  /  rujan

Servis UPS MASTERYS MC, proizvođača SOCOMEC UPS, za potrebe Operacijskih dvorana, Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu te Centra za urgentnu medicinu i hitni prijem Sveučilišne kliničke bolnice Mostar(22.9.2016.)

Novosti - skbm.ba
22. rujna 2016.

Home  /  2016  /  rujan

Servisiranje(zamjena diskova HDD Segate u kompjuteru konzole aparata-ukupno 3 kom) GE CT aparata Light Speed VCT 64 slice ser.br.25635YCE za potrebe zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
5. rujna 2016.