Home  /  Organizacijske jedinice  /  Ured za odnose s javnošću

Ured za odnose s javnošću

Adrijana Pandža, dipl.nov.
Voditeljica Ureda:  Adrijana Pandža, dipl. nov.
Kontakt: 036/336-537
E-adresa: pr@skbm.ba
Adresa: Ulica Kralja Tvrtka b.b. (zgrada stare Kirurgije)

Ured za odnose s javnošću obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću  SKB Mostar.  Prvenstvo, rad Ureda usmjeren je na komunikaciju s medijima, a potom i na izdavanje različitih publikacija, uređenje web stranice, organiziranje brojnih znanstveno-stručnih događaja kao i drugih poslova u okviru svog djelokruga rada po nalogu ravnatelja. Krajnji cilj je pravovremeno i kvalitetno obavještavanje i educiranje javnosti o djelatnostima i uslugama  u SKB Mostar te u konačnici stvaranju pozitivnog imidža SKB Mostar u  javnosti.

Smjernice za komunikaciju s medijima

Svi medijski zahtjevi i upiti trebaju, putem e-maila, biti upućeni prema Uredu za odnose s javnošću tijekom radnog vremena (radnim danima od 7:00 do 15:00 sati). U hitnim slučajevima, kada je informacija od iznimne važnosti za javnost te se ne može pričekati sljedeći radni dan, ista se može dobiti i nakon radnog vremena na broj mobitela glasnogovornice SKB Mostar.

Medijski upiti se trebaju poslati  na e-mail Ureda sa precizno postavljenim pitanjima, kao i sa osnovnim kontakt podatcima novinara.

Ured za odnose s javnošću treba biti unaprijed obaviješten o planiranom posjetu novinara bolnici kako bi im osigurali pratnju tijekom cijelog posjeta.

Sudjelovanje pacijenata SKB-a Mostar i članova njihovih obitelji u aktivnostima vezanim za odnose s medijima dok se nalaze u bolnici, provodi se putem Ureda za odnose s javnošću, a osoblje Ureda ostvaruje suradnju sa medicinskim osobljem bolnice tijekom davanja izjava pacijenata i članova njihovih obitelji za medije. Roditeljski pristanak je obvezan prije davanja izjava, intervjua, ili fotografiranja malodobnih pacijenata. Za to se koristi odgovarajući obrazac, koji je potrebno popuniti.