Home  /  Osnovni dokumenti

Pravilnik o radu

Novosti - skbm.ba
10. kolovoza 2022.

Home  /  Osnovni dokumenti

VODIČ KROZ POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA POD KONTROLOM SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

Novosti - skbm.ba
20. svibnja 2021.

Home  /  Osnovni dokumenti

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Novosti - skbm.ba
20. svibnja 2021.

Home  /  Osnovni dokumenti

Zahtjev o potrebi angažiranja fizičke osobe (bez zasnivanja radnog odnosa)

Novosti - skbm.ba
18. veljače 2021.

Home  /  Osnovni dokumenti

Procedura za angažiranje fizičkih osoba u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar

Novosti - skbm.ba
18. veljače 2021.

Home  /  Osnovni dokumenti

Problematika uvođenja medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja u zakonsko mjeriteljstvo BiH

Novosti - skbm.ba
26. svibnja 2020.

Home  /  Osnovni dokumenti

Protokoli za bolničke infekcije

Novosti - skbm.ba
22. ožujka 2019.

Home  /  Osnovni dokumenti

Statut SKB-a

Novosti - skbm.ba
25. veljače 2019.

Home  /  Osnovni dokumenti

Kodeks profesionalne etike radnika SKBM

Novosti - skbm.ba
17. veljače 2019.