Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za kirurgiju

Klinika za kirurgiju

Prof.dr.sc.-Zdrinko-Brekalo,-dr.med.
Predstojnik Klinike:  prim. prof. dr. sc. Zdrinko Brekalo, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Iva Mikulić, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-272;   Fax.:  036/336-263
E-adresa: kirurgija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (glavni objekt SKBM) – etaža 4
Smjernice za pacijente – Klinike za kirurgiju…
Smjernice za pacijente – Odjel za dječju kirurgiju…

Klinika za kirurgiju kao sastavni dio Sveučilišne kliničke bolnice Mostar omogućava izvođenje najsloženijih kirurških zahvata i to prvenstveno zahvaljujući visokom stupnju stručne i znanstvene educiranosti osoblja kao i opremljenost operacijskih dvorana koja ide u korak sa posljednjim svjetskim trendovima. Klinika se sastoji od 111 kreveta, a godišnje se izvede preko 3000 operacijskih zahvata u općoj i lokalnoj anesteziji te preko 1000 ambulantnih zahvata.

Klinika za kirurgiju čini nastavnu bazu za studente diplomskog i poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru te učenike srednjih medicinskih škola u široj regiji. Tijekom  fakultetske razmjene studenata na Klinici se vrši edukacija i usavršavanje stranih studenata. Osim za specijalizante Klinika je mjesto stručnog usavršavanja i specijalizantima iz drugih ustanova. Također se vrši i obvezan pripravnički staž iz područja kirurgije. Sudjelovanje na domaćim i inozemnim  znanstvenim skupovima, izrada znanstvenih projekata, objavljivanje znanstvenih radova  kao i stručno usavršavanje na eminentnim europskim klinikama su dio svakodnevnog rada u Klinici.

Klinika za kirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar sastoji se od stacionarnog i ambulantnog dijela. U sklopu stacionarnog dijela Klinika je podijeljena na:

Klinički odjel za abdominalnu kirurgiju    036/336-261

 • Klinički odsjek za gastrointestinalnu kirurgiju
 • Klinički odsjek za hepatobilijarnu kirurgiju
 • Klinički odsjek za kolorektalnu kirurgiju
 • Klinički odjel za endoskopsku kirurgiju

Klinički odjel za dječju kirurgiju    036/336-257

 • Klinički odsjek dječje urologije
 • Klinički odsjek opće dječje kirurgije

Klinički odjel za traumatologiju      036/336-291

 • Klinički odsjek za ozljede lokomotornog sustava
 • Klinički odsjek za opću traumatologiju

Klinički odjel za torakalnu kirurgiju      036/336-256
Klinički odjel za kardiokirurgiju      036/336-269
Klinički odjel za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju    036/336-290
Klinički odjel za vaskularnu kirurgiju      036/336-290
Klinički odjel za endoskopsku kirurgiju
Operacijski trakt

Ambulantni dio Klinike za kirurgiju sastoji se od osam specijalističkih ambulanti i dva kabineta. Specijalističke ambulante koje djeluju u sklopu Poliklinike su:

 1. Ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju
 2. Ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju
 3. Ambulanta za kolorektalnu kirurgiju
 4. Ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju
 5. Ambulanta za traumatologiju
 6. Ambulanta za dječju kirurgiju
 7. Ambulanta za torakalnu kirurgiju
 8. Ambulanta za vaskularnu kirurgiju
 9. Kabinet za gastrointestinalnu endoskopiju
 10. Kabinet za rektoskopiju.