Home  /  2015  /  studeni

Redovno održavanje dva linearna akceleratora proizvođača Varian, serijski broj H295335 i H 295334, koji se nalaze na Klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
20. studenoga 2015.

Home  /  2015  /  studeni

Toneri i tinta za printere, fax i copy aparate za sukcesivne godišnje potrebe Centra za informatiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
17. studenoga 2015.

Home  /  2015  /  studeni

Uredski materijal

Novosti - skbm.ba
12. studenoga 2015.

Home  /  2015  /  studeni

Nabava ABS aparata (analizatora krvnih plinova) sa potrošnim materijalom za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
11. studenoga 2015.

Home  /  2015  /  studeni

Nabava brašna i peciva za godišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
11. studenoga 2015.

Home  /  2015  /  studeni

Servis videobronhoskopa OLYMPUS model BF-1TH190 ser.br. 2400788 u Polikliniikoj djelatnosti/Kabinet za bronhoskopiju SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
9. studenoga 2015.

Home  /  2015  /  studeni

Nabava pribora za održavanje higijene

Novosti - skbm.ba
6. studenoga 2015.