Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Doc.dr.sc. Mladenka Naletilić, dr.med.
Predstojnica Klinike: prim. doc. dr. sc. Mladenka Naletilić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Niveska Martinović, mag. sestrinstva
Kontakt:   036/336-373

Prijemni ured, ambulanta za djecu:   036/336-590;

Ambulanta za odrasle:   036/336-571
E-adresa: fizijatrija@skbm.ba
Adresa: Stari lokalitet – Ulica Kralja Tvrtka b.b. (pored zgrade stare Kirurgije)
Smjernice za pacijente Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju…

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sastavni je dio Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Fizikalna medicina koristi fizikalne (prirodne) metode u svojim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Rehabilitacijska medicina je proistekla iz fizikalne medicine, a bavi se otklanjanjem ili smanjenjem onesposobljenja koja uzrokuju kronične bolesti i stanja. S napretkom medicine u cjelini, povećava se broj kronično oboljelih osoba, osoba čije bolesti nisu izlječive, ali ih je moguće uspješno držati pod nadzorom i voditi kvalitetan život. Stoga fizikalna medicina danas zauzima važno mjesto u svim drugim medicinskim oblastima, prati njihov razvoj i sama se intenzivno mijenja i usavršava.

Terapijske metode koje se provode  na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

 • Termoterapija
 • Krioterapija
 • Manualna masaža
 • Limfna drenaža
 • Elektroterapija
 • Magnetoterapija
 • Terapijski ultrazvuk
 • Terapija laserom
 • Kineziterapija
 • Trakcija križa na ekstenzomatu
 • Hidroterapija u bazenu i Hubbardovoj kadi
 • Terapija pacijenata s ugrađenim srčanim stimulatorom
 • Suvremeni bolnički odjel

Brojčana i kadrovska struktura Klinike

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju se dijeli na:

Odsjek za rehabilitaciju degenerativnih, reumatoloških i neuroloških bolesnika

Odsjek za rehabilitaciju posttraumatskih stanja

Odsjek za habilitaciju i rehabilitaciju djece

Bolnički odsjek

Ambulantu za odrasle

Kabinet za magnetnu i lasersku terapiju

Kabinet za elektroterapiju i UZV

Kabinet za hidroterapiju

Kabinet za razvojnu gimnastiku i skolioze

Kabinet za individualnu kineziterapiju

Kabinet za elektrodijagnostiku i kinezimetrijska mjerenja

Bazen sa hidromasažom

Liječnici: Na Klinici je zaposleno šest liječnika specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, od čega su dva doktora znanosti i dva magistra znanosti. Tri liječnika su završila odgovarajuću edukaciju i osposobljena su za rad s djecom, jedan liječnik za EMNG dijagnostiku, a jedan za rehabilitaciju odraslih neuroloških bolesnika.

Klinika upošljava 40 terapeuta,  od kojih je 30 diplomiranih terapeuta.