Home  /  2018  /  siječanj

Predmet nabave: usluge servisa videogastroskopa proizvođača Olympus GIF-H180 ser.br: 2004423 za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (endoskopski kabinet), Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
26. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave 2 sanitetsko – medicinska vozila za potrebe Službe za tehničke djelatnosti – Odsjek prometa, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka M.R.M. export-import d.o.o., Put za Međugorje bb, 88 320 Ljubuški, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
26. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave zaštitne opreme protiv zračenja za potrebe Kliničkog odjela invazivne, interventne kardiologije – Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
18. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave instrumenata za laparaskopske operacije za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka BIOPROTEX d.o.o., Dubrovačka bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
12. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Poništava se otvoreni postupak javne nabave osteosintetskog materijala od titanijuma za godišnje, sukcesivne potrebe Operacijskih dvorana za traumatologiju i ortopediju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.

Novosti - skbm.ba
10. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Glas zdravlja broj 13 – siječanj 2018

Novosti - skbm.ba
10. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Poništava se Otvoreni postupak s međunarodnom objavom za javnu nabavu lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-127-3-67/17, objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 12.10.2017. godine.

Novosti - skbm.ba
8. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konturentskom postupku javne nabave potrošnog materijala aplikabilnog na Corpuls 3 defibrilator koji je u vlasništvu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, za potrebe Klinike za infektivne bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodo; bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
8. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Poziv za dostavu ponuda ECHR

Novosti - skbm.ba
8. siječnja 2018.

Home  /  2018  /  siječanj

Poziv za dostavu ponuda Fortea

Novosti - skbm.ba
8. siječnja 2018.