Home  /  2017  /  lipanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa MR sustava Magnetom Harmony (1T) iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "Siemens Medicina" d.o.o., Milana Preloga 12b, 71 000 Sarajevo, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
13. lipnja 2017.

Home  /  2017  /  lipanj

Usluge servisa aparata OCT Soct Copernicus s/n 05060-0907 za potrebe Klinike za dječje bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
12. lipnja 2017.

Home  /  2017  /  lipanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa uređaja CT Light Speed VCT 64 slice(ser.brČ 25635YC4; inv.br: 224303) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237., 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
9. lipnja 2017.

Home  /  2017  /  lipanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu: – Usluga servisa RTG aparata – Usluga periodičnog servisa angiografskog uređaja GE INNOVA 4100 – Usluga redovnog preventivnog servisa GE uređaja za koronarnu angiografiju OPTIMA IGS320 privaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 110/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
6. lipnja 2017.

Home  /  2017  /  lipanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave dva rotacijska mikrotoma za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka "MELCOM" d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
1. lipnja 2017.