Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
1. prosinca 2021.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru ponuditelja – optike za laparaskopiju

Novosti - skbm.ba
29. studenoga 2021.

Home  /  Javne nabave

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

Novosti - skbm.ba
26. studenoga 2021.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – pacijent monitora

Novosti - skbm.ba
23. studenoga 2021.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – nabave tubusa

Novosti - skbm.ba
23. studenoga 2021.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – specifičnog potrošnog materijala za higijenu i njegu ležećih pacijenata

Novosti - skbm.ba
22. studenoga 2021.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – transportnog ventilatora za djecu i odrasle

Novosti - skbm.ba
22. studenoga 2021.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – spirometar za potrebe Klinike za dječije bolesti

Novosti - skbm.ba
18. studenoga 2021.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
17. studenoga 2021.

Home  /  Javne nabave

Pregovarački postupak bez objave obavjesti – servis MR

Novosti - skbm.ba
15. studenoga 2021.