Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
25. svibnja 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
18. svibnja 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
18. svibnja 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izvoru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
12. svibnja 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuditelja – Sredstva za dezinfekciju

Novosti - skbm.ba
28. travnja 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Ultra Bench Markt GX

Novosti - skbm.ba
25. travnja 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – u postupku javne nabave setova, bočica i filtera

Novosti - skbm.ba
21. travnja 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – redovitog preventivnog servisa aparata iz Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

Novosti - skbm.ba
12. travnja 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
28. ožujka 2023.

Home  /  Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
23. ožujka 2023.