Home  /  2019  /  travanj

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS u SKB Mostar.Neodređeno radno vrijeme za radno mjesto:Fizioterapeutski tehničar na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Novosti - skbm.ba
30. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

ODLUKA o poništenju postupka javne nabave

Novosti - skbm.ba
29. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

ODLUKA o iyboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave potpuno automatiziranog i integriranog sustava za brzu molekularnu dijagnostiku…

Novosti - skbm.ba
26. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge Servisa na UPS sustavu GE SG160,instaliranog uz Angio salu,GR Innova 4100 na Kliničkom zavodu za radiologiju…

Novosti - skbm.ba
25. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave instrumenata za ORL iMFK operacijsku dvoranu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
23. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Novosti - skbm.ba
20. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

ODLUKA o otkazivanju postupka javne nabave kardioloških digitalnih ultrazvučnih aparata visokih performansi za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijaliza Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
17. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave isporuke i ugradnje opreme za klimatizaciju 5 bolesničkih soba na Klinici za Neurokirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
15. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

Plan javnih nabava 2019

Novosti - skbm.ba
2. travnja 2019.

Home  /  2019  /  travanj

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA od 01.07.2018. godine – 31.12.2018. godine

Novosti - skbm.ba
2. travnja 2019.