Home  /  2022  /  lipanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – aparata za patologiju

Novosti - skbm.ba
28. lipnja 2022.

Home  /  2022  /  lipanj

Odluka o pokretanju postupka javne nabave

Novosti - skbm.ba
27. lipnja 2022.

Home  /  2022  /  lipanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – medicinske opreme za potrebe Klinike za dječje bolesti

Novosti - skbm.ba
24. lipnja 2022.

Home  /  2022  /  lipanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – invertni mikroskop

Novosti - skbm.ba
22. lipnja 2022.

Home  /  2022  /  lipanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – opreme za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Novosti - skbm.ba
22. lipnja 2022.

Home  /  2022  /  lipanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- javna nabava elektro materijala

Novosti - skbm.ba
22. lipnja 2022.

Home  /  2022  /  lipanj

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS u SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
22. lipnja 2022.

Home  /  2022  /  lipanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
20. lipnja 2022.

Home  /  2022  /  lipanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
15. lipnja 2022.