Home  /  2017  /  svibanj

Ovim Pozivom za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje, pozivate se da dostavite Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi usluga redovnog servisa linearnig akceleratora, proizvođača "Varian", na Klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
29. svibnja 2017.

Home  /  2017  /  svibanj

Radovi uređenja podrumskih prostorija u zgradi Klinike za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
25. svibnja 2017.

Home  /  2017  /  svibanj

Ovim pozivom za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje, pozivate se da dostavite Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu rezervnih dijelova za popravak 2 (dva) linearna akceleratora Varian za potrebe Klinike za onkologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
22. svibnja 2017.

Home  /  2017  /  svibanj

Nabava dva rotacijska mikrotoma za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
19. svibnja 2017.

Home  /  2017  /  svibanj

Servis aparata za difuziju (analizatora) Jaeger Master Screen PFT Pro i Jaeger Master Screen IOS i Body sustava instaliranih u kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku pluća – Poliklinička djelatnost SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
10. svibnja 2017.

Home  /  2017  /  svibanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu napojne jedinice za aanesteziološki aparat Primus, proizvođača Drager, za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke BOSNAMED d.o.o., Jukićeva bb, 71 000 Sarajevo, te se ugovor o kupoprodaji ima dodijeliti istoj. (8.5.2017.)

Novosti - skbm.ba
8. svibnja 2017.

Home  /  2017  /  svibanj

Spajanje centrale Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu na glavnu telefonsku centralu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
8. svibnja 2017.