Home  /  2016  /  siječanj

Nabava medicinske opreme za tipizaciju tkiva za transplantaciju, za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
21. siječnja 2016.

Home  /  2016  /  siječanj

Defibrilator za potrebe Kliničkog odjela za intenzivno liječenje i neonantologiju Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
20. siječnja 2016.