Home  /  2017  /  srpanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga redovnog servisa linearnih akceleratora, proizvođača "Varian", na Klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "MEDICAL" d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
21. srpnja 2017.

Home  /  2017  /  srpanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu rezervnih dijelova za popravak 2 (dva) linearna akceleratora Varian za potrebe Klinike za onkologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 121/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
20. srpnja 2017.

Home  /  2017  /  srpanj

Servis CT aparata model Light Speed GE 16-slices u Kliničkom zavodu za radiologiju Sveučilišne kliničke bonice Mostar

Novosti - skbm.ba
20. srpnja 2017.

Home  /  2017  /  srpanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa aparata OCT Soct Copernicus s/n 05060-0907 za potrebe Klinike za očne bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke RETINA’ORL CENTAR ZAGREB d.o.o., Andrije Hebranga 23, 10 000 Zagreb, Hrvatska, evid.brL 120/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
18. srpnja 2017.

Home  /  2017  /  srpanj

Uvezivanje nadograđenog Bolničkog informacijskog sustava (BIS-a) u dijelu obrade pacijenata izvan Hercegovačko neretvanske županije, za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
17. srpnja 2017.

Home  /  2017  /  srpanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave vrećica za uzimanje krvi i potrošnog materijala za godišnje, sukcesivne potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
11. srpnja 2017.

Home  /  2017  /  srpanj

Nabava ECMO sistema za multiterapiju, za potrebe Operacijskog trakta SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
11. srpnja 2017.

Home  /  2017  /  srpanj

Implantati za cevikalnu i torako-lumbalnu kralježnicu

Novosti - skbm.ba
11. srpnja 2017.

Home  /  2017  /  srpanj

Nabava UV fototerapijskog uređaja za potrebe Klinike za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
6. srpnja 2017.