Home  /  Ravnateljstvo  /  Upravni organi

Upravni organi

  • Vijeća: Upravno vijeće, Stručno vijeće i Nadzorno vijeće.
  • Povjerenstva: Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija.
  • Odbori: Bolnički transfuzijski odbor.