Home  /  2016  /  lipanj

Usluge popravke, redovnog servisa, kalibracije i testiranja dvije Maquet CS 300 intraaortalne balon pumpe – Datascope CS 300, inv.br: 2017E2, ser.br: SI35E22GE i Datascope CS 300, inv.br: 204563, ser.br: Slf33521FE za potrebe OP trakta, kardiokirurgija, Sveuičlišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2016.

Home  /  2016  /  lipanj

Nabava junećeg mesa (milaneza) za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2016.

Home  /  2016  /  lipanj

Usluge servisiranja videoteleskopa Endoeye A50002A ser.br: 606802 i videoteleskopa Endoeye A50002A ser.br: 606803, za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
1. lipnja 2016.