Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za otorinolaringologiju

Klinika za otorinolaringologiju

Doc.dr.sc. Miro Leventić, dr.med.
Predstojnik Klinike: doc. dr. sc. Miro Leventić, dr. med
Glavna sestra Klinike: Marija Kožul, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-329; 336-320; 336-307; 336-306;   Fax.: 036/336-320
E-adresa: orl@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM) – etaža 6
Smjernice ORL i MFK…

Dijagnostika i liječenje

Klinika raspolaže s jednom operacijskom dvoranom za kirurški tretman svih otorinolaringoloških bolesti i stanja te dvoranom za ambulantne zahvate.

Godišnje se izvede  oko 700 operativnih zahvata u OETA i oko 250 u lokalnoj anesteziji te oko 1500 malih op zahvata.

Operacije po predbilježbi – hladni operacijski program se izvode  u općoj endotrahealnoj anesteziji svaki radni dan, a hitni operacijski program se izvodi 24 svaki dan. Vrsta anestezije bolesnika ovisi o tipu zahvata (lokalna, lokalno potencirana, opća endotrahealna).

U radu koristimo operacijski mikroskop, opremu za laringomikroskopiju, opremu za endoskopsku kirurgiju nosa i paranazalnih sinusa.

Imamo kabinet za audiometriju gdje vršimo dijagnostiku, obradu i kontrolu pacijenata s poremećajima sluha i slušanja te poremećajima ravnoteže i stanjima vrtoglavice. Pretrage kojima se koristimo su: tonska audiometrija, timpanometrija, STAR i vestibulometrija (kalorični pokus), otokaustička emisija(OAE).

Kabinet za endoskopiju je opremljen za endoskopske i fiberoptičke preglede uha, nosnih šupljina, farinksa i larinksa.

Dnevna ambulanta ima oko 50  pregleda. Hitna služba je dostupna 24 sata dnevno.

ORL

 • kirurške bolesti uha – kongenitalne malformacije, ugradnja kohlearnog implantata, funkcionalni i rekonstruktivni zahvati srednjeg i vanjskog uha(tympanoplastica, stapedektomia, miringoplastica, mastoidectomia, timpanomastoidectomia…
 • dijagnostika i tretman poremećaja sluha i ravnoteže
 • kirurške bolesti nosa – tumori, funkcionalni i rekonstruktivni zahvati
 • kirurške bolesti grkljana – tumori, funkcionalno-rekonstruktivni zahvati
 • kirurške bolesti ždrijela i vratnog dijela jednjaka te rekonstruktivni zahvati
 • kirurške bolesti štitne i doštitne  žlijezde
 • kirurške bolesti žlijezda slinovnica
 • lokalne upale glave i vrata
 • estetska kirurgija područja glave i vrata
 • kirurško liječenje benignih i malignih tumora kože ORL područja.

MFK

 • trauma maksilofacijalne regije
 • tumori maksilofacijalne regije
 • bolesti živaca maksilofacijalne regije
 • kirurške bolesti pljuvačnih žlijezda
 • urođene i stečene deformacije mekotkivnog i koštanog tkiva maksilofacijalne regije
 • kirurške bolesti temporomandibularnog zgloba
 • lokalne upale maksilofacijalne regije
 • kirurgija urođenih rascjepa usne i nepca
 • rekonstruktivni zahvati defekata maksilofacijalne regije
 • estetska kirurgija područja maksilofacijalne regije.

Oralna kirurgija:

 • Operativna ekstrakcija zaostalog korijena zuba
 • Gingivektomija
 • Tretman otvorenog paranazalnog sinusa
 • Operacija epulisa
 • Kirurško liječenje odontogenih cisti
 • Kirurško liječenje retencionih cisti usana
 • Apikotomija jednokorijenskog i višekorijenskog zuba
 • Kirurško odstranjenje impaktiranog zuba
 • Blokade trigeminalne neuralgije
 • Kirurško – ortodontski tretman retiniranog zuba
 • Parcijalno modeliranje alveolarnog grebena
 • Totalna nivelacija alveolarnog grebena

Organizacijska struktura klinike:

Odsjek otorinolaringologije

RJ laringologije i onkologije

RJ rinologije i otologije sa audiovestibulogijom

RJ oralne kirurgije

Odsjek maksilofacijalne kirurgije

Ambulanta za otorinolaringologiju

Ambulanta za oralnu kirurgiju

Ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju

Kabinet za audiologiju

Kabinet za endoskopiju

2009. godine dovršena je zgrada SKB Mostar na Bijelom Brijegu te se Odjel seli u nove prostorije. Odjel za ORL, MFK i oralnu kirurgiju se nalazi na 6. katu, ima 30 kreveta. Odjel odlukom Upravnog vijeća iz 2014. godine, nakon stjecanja uvjeta, postaje Klinikom za ORL i MFK.

Ambulante za preglede, kabineti za endoskopiju i sluh i ravnotežu kao i dvorana za male operacijske zahvate se nalaze u prizemlju, dok se operacijska dvorana nalazi na 1. katu.

Pri Klinici je u suradnji sa Medicinskim Fakultetom Sveučilišta u Mostaru osnovan i djeluje Centar za medicinu spavanja. Za pregled/pretragu se može naručiti ponedjeljkom i četvrtkom i za bilo koje dodatne informacije u vezi Centra, javite se upitom na e-adresu: apnea.mostar@gmail.com ili pozivom na br.tel.: 063/561-538.