Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za dječje bolesti

Klinika za dječje bolesti

Marija Novaković Bošnjak, dr.med.
V.D. Predstojnica Klinike: Marija Novaković Bošnjak, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Jagoda Lesko, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-086; 036/336-376; Fax.: 036/336-414

Administracija: 036/336-398; Prijemna ambulanta: 036/336-090; 036/336-366
E-adresa: pedijatrija@skbm.ba
Adresa: Novi lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. (iza glavnog objekta SKBM i FZS SUM)

Kontakti za naručivanje pacijenata:

Specijalističke ambulante                                                     Broj telefona                      Narudžbe svaki radni  

__________________________________________________________________________________________________________________________

1.Ambulanta za pulmo-alergijske bolesti                                 036/336-358

2.Kabinet za alergološko testiranje

3.Kabinet za bronhoskopiju

4.Ambulanta za neurorazvojne  poremećaje                            036/      336-361                                12-13h

5.Ambulanta za epilepsiju                                                         036/336-361

6.Kabinet za UZV dijagnostiku mozga

___________________________________________________________________________________________________________________

7.Kabinet za EEG                                                                             063/336-360                                    14-15h

___________________________________________________________________________________________________________________

8.Ambulanta za bolesti urinarnog trakta                                        036/336-386

9.Ambulanta poremećaje prehrane                                                 036/336-369

10.Kabinet za endoskopsku dijagnostiku probavnog trakta

11.Kabinet UZV dijagnostiku probavnog trakta                               036/336-090                                   12-13h

12.Ambulanta za dijabetes i endokrinološke bolesti                        036/336-088

13.Ambulanta za hematološke i onkološke bolesti                          036/336-105

____________________________________________________________________________________________________________________

14.Ambulanta sa savjetovalištem za bolesti srca                               036/336-112

15.Kabinet za EKG pedijatrije                                                                036/336-090                                   12-13h

16.Kabinet za ergometriju i holterkardiografiju

____________________________________________________________________________________________________________________

17.Defektološka ambulanta                                                                      063/336-090                                 08-14h

18.Psihološka ambulanta:                      Tadža Žujo                              065/336-390

Nina Cigić                                                                                                    063/336-090

Ivana Granić Galić                                                                                      063/336-090                                   11-13h

19.Ambulanta sa savjetovalištem za novorođenčad                          036/336-090                                  12-13h

20.Narudžbe za MR – glavna sestra                                                       036/336-090                                 08-14h

Klinika za dječje bolesti SKB Mostar sastoji se od stacionarnog i ambulantnog dijela.

Klinika je podijeljena na:

 • Klinički odjel za intenzivno liječenje i neonatologiju; 036/336-087;036/336-382

 • Klinički odsjek za nedonoščad i bolesnu novorođenčad; 

 • Klinički odsjek za neuropedijatriju;

 • Klinički odsjek za pulmologiju i alergologiju;

 • Klinički odsjek za nefrologiju; 036/336-386

 • Klinički odsjek za kardiologiju, reumatologiju i imunologiju; 036/336-372

 • Klinički odsjek za endokrinologiju i bolesti metabolizma; 036/336-088

 • Klinički odsjek za gastroenterologiju i hepatologiju; 036/336-369

 • Klinički odsjek za hematologiju i onkologiju; 036/336-105

Dijagnostičko-terapijske procedure provode se putem polikliničkoga dijela koji se sastoji od 12 kabineta:

 • Kabinet za EEG;
 • Kabinet za funkcionalno ispitivanje pluća – spirometrija;
 • Kabinet za alergološko testiranje;
 • Kabinet za bronhoskopiju;
 • Kabinet za UZV i color doppler dijagnostiku srca;
 • Kabinet za EKG pedijatrije;
 • Kabinet za ergometriju i holterkardiografiju;
 • Kabinet za UZV štitnjače;
 • Kabinet za endoskopsku dijagnozu probavnog trakta;
 • Kabinet za UZV dijagnostiku mozga;
 • Kabinet za UZV dijagnostiku probavnog trakta;
 • Kabinet za UZV bubrega i mokračnih kanala.

Dijagnostičke procedure:

 • EKG (elektrokardiogram);
 • EEG (elektroencefalografija);
 • Video EEG;
 • UZ abdomena;
 • UZ bubrega;
 • UZ mozga;
 • UZ srca;
 • UZ kukova;
 • UZ štitnjače;
 • Holter (24satni EKG);
 • Holter 72 satni krvni tlak;
 • Gastroskopija;
 • Biopsija tankog crijeva;
 • Biopsija jetre;
 • Bronhoskopija;
 • Alergo test;
 • Spirometrija;
 • LP (lumbalna punkcija);
 • Foto terapija;
 • CGMS (holter glukoze u krvi (profil));
 • PICC;
 • Hormon rasta;
 • CVP;
 • ETR;
 • Strojna ventilacija;
 • Parenteralna prehrana;
 • Terapijska hipotermija;
 • RTG dijagnostika;
 • Monitoring vitalnih parametara;
 • Invazivni monitoring.

Ambulantni dio Klinike za dječje bolesti sastoji se od prijemne ambulante i specijalističkih ambulanti. Specijalističke ambulante koje djeluju u sklopu Klinike su:

 • Ambulanta za neurorazvojne poremećaje;
 • Ambulanta za epilepsiju;
 • Ambulanta za pulmo-alergijske bolesti;
 • Ambulanta za bolesti urinarnog trakta;
 • Ambulanta sa savjetovalištem za bolesti srca;
 • Ambulanta za dijabetes i endokrinološke bolesti;
 • Ambulanta za poremećaje prehrane;
 • Ambulanta za hematološke i onkološke bolesti;
 • Ambulanta sa savjetovalištem za novorođenčad;
 • Ambulanta za genetički uzrokovane bolesti;
 • Defektološka ambulanta;
 • Psihološka ambulanta za djecu i adolescente.

Klinika za dječje bolesti djeluje i kao nastavna baza za studente medicine.

Danas Klinika za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar godišnje hospitalizira oko 2000 pacijenata. Kroz poliklinički dio, subspecijalističke ambulante i kabinete godišnje se obradi oko 8000 djece. Klinika raspolaže sa 90 kreveta od kojih su 66 kreveta za djecu i 24 kreveta za majke pratilje. Na klinici trenutno radi 95 djelatnika, od kojih su 19 liječnika različitih specijalnosti, 7 specijalizanata za SKB Mostar, 4 specijalizanta iz drugih ustanova, 1 sekundarac, 4 diplomirane medicinske sestre, 55 medicinskih sestara, 1 defektolog, 1 magistar psihologije, 1 psiholog i 2 osobe zaposlene u administraciji.