Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za dječje bolesti

Klinika za dječje bolesti

Prim. Vesna Brkić, dr.med.
Predstojnica Klinike: prim. mr. sc. Vesna Brkić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Jagoda Lesko, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/341-967
E-adresa: pedijatrija@skbm.ba
Adresa: Stari lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. (pored nove zgrade SKBM)

Kontakti za naručivanje pacijenata:

Neonatologija: 036/341-978 (zvati od 13 do 14 sati).
Ambulantni pregledi: 036/341-967 (zvati od 14:30 do 15:30 sati).
Defektološka ambulanta: dr. Mladenka Vukojević 063/347-454 (zvati od 8 do 14 sati).
Psihološka ambulanta: Kata Đerek Galić  063/166-627 (zvati od 8 do 14 sati), Ivana Granić  063/025-693 (zvati od 8 do 14 sati).
Magnet: 036/336-086 (zvati od 8 do 14 sati).
Kabinet za EEG: 063/390-435 (zvati od 14 do 15 sati).

Klinika za dječje bolesti SKB Mostar sastoji se od stacionarnog i ambulantnog dijela.

Klinika je podijeljena na:

 • Klinički odjel za intenzivno liječenje i neonatologiju;

 • Klinički odsjek za nedonoščad i bolesnu novorođenčad;

 • Klinički odsjek za neuropedijatriju;

 • Klinički odsjek za pulmologiju i alergologiju;

 • Klinički odsjek za nefrologiju;

 • Klinički odsjek za kardiologiju, reumatologiju i imunologiju;

 • Klinički odsjek za endokrinologiju i bolesti metabolizma;

 • Klinički odsjek za gastroenterologiju i hepatologiju;

 • Klinički odsjek za hematologiju i onkologiju.

Dijagnostičko-terapijske procedure provode se putem polikliničkoga dijela koji se sastoji od 12 kabineta:

 • Kabinet za EEG;
 • Kabinet za funkcionalno ispitivanje pluća – spirometrija;
 • Kabinet za alergološko testiranje;
 • Kabinet za bronhoskopiju;
 • Kabinet za UZV i color doppler dijagnostiku srca;
 • Kabinet za EKG pedijatrije;
 • Kabinet za ergometriju i holterkardiografiju;
 • Kabinet za UZV štitnjače;
 • Kabinet za endoskopsku dijagnozu probavnog trakta;
 • Kabinet za UZV dijagnostiku mozga;
 • Kabinet za UZV dijagnostiku probavnog trakta;
 • Kabinet za UZV bubrega i mokračnih kanala.

Dijagnostičke procedure:

 • EKG (elektrokardiogram);
 • EEG (elektroencefalografija);
 • Video EEG;
 • UZ abdomena;
 • UZ bubrega;
 • UZ mozga;
 • UZ srca;
 • UZ kukova;
 • UZ štitnjače;
 • Holter (24satni EKG);
 • Holter 72 satni krvni tlak;
 • Gastroskopija;
 • Biopsija tankog crijeva;
 • Biopsija jetre;
 • Bronhoskopija;
 • Alergo test;
 • Spirometrija;
 • LP (lumbalna punkcija);
 • Foto terapija;
 • CGMS (holter glukoze u krvi (profil));
 • PICC;
 • Hormon rasta;
 • CVP;
 • ETR;
 • Strojna ventilacija;
 • Parenteralna prehrana;
 • Terapijska hipotermija;
 • RTG dijagnostika;
 • Monitoring vitalnih parametara;
 • Invazivni monitoring.

Ambulantni dio Klinike za dječje bolesti sastoji se od prijemne ambulante i specijalističkih ambulanti. Specijalističke ambulante koje djeluju u sklopu Klinike su:

 • Ambulanta za neurorazvojne poremećaje;
 • Ambulanta za epilepsiju;
 • Ambulanta za pulmo-alergijske bolesti;
 • Ambulanta za bolesti urinarnog trakta;
 • Ambulanta sa savjetovalištem za bolesti srca;
 • Ambulanta za dijabetes i endokrinološke bolesti;
 • Ambulanta za poremećaje prehrane;
 • Ambulanta za hematološke i onkološke bolesti;
 • Ambulanta sa savjetovalištem za novorođenčad;
 • Ambulanta za genetički uzrokovane bolesti;
 • Defektološka ambulanta;
 • Psihološka ambulanta za djecu i adolescente.

Klinika za dječje bolesti djeluje i kao nastavna baza za studente medicine.

Danas Klinika za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar godišnje hospitalizira oko 2000 pacijenata. Kroz poliklinički dio, subspecijalističke ambulante i kabinete godišnje se obradi oko 8000 djece. Klinika raspolaže sa 90 kreveta od kojih su 66 kreveta za djecu i 24 kreveta za majke pratilje. Na klinici trenutno radi 95 djelatnika, od kojih su 19 liječnika različitih specijalnosti, 7 specijalizanata za SKB Mostar, 4 specijalizanta iz drugih ustanova, 1 sekundarac, 4 diplomirane medicinske sestre, 55 medicinskih sestara, 1 defektolog, 1 magistar psihologije, 1 psiholog i 2 osobe zaposlene u administraciji.