Home  /  2016  /  ožujak

Plan javnih nabava 2016.

Novosti - skbm.ba
31. ožujka 2016.

Home  /  2016  /  ožujak

Javna nabava HD video endoskopskog sustava za ERCP, kompatibilnog sa postojećom endoskopskom opremom proizvođača Olympus.

Novosti - skbm.ba
18. ožujka 2016.

Home  /  2016  /  ožujak

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu medicinske opreme za tipizaciju tkiva za transplataciju za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
8. ožujka 2016.

Home  /  2016  /  ožujak

Nadogradnja bolničkog informacijskog sustava (BIS) za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
8. ožujka 2016.

Home  /  2016  /  ožujak

Usluge servisiranja medicinskih uređaja Drager i potrošnog materijala proizvođača Drager

Novosti - skbm.ba
8. ožujka 2016.