Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinički zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu

Klinički zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu

Predstojnica Zavoda:  doc. dr. sc. Dragana Karan – Križanac, dr. med.
Glavni tehničar Zavoda:  Josip Masatović, dipl. ing. medicinske radiologije

Kontakt: 036/342-954;  036/336-111;  Fax.: 036/342-954
E-adresa: patologija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (glavni objekt SKBM) – etaža  -1

Klinički zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu SKB Mostar osnovan je 1972. godine, a od 2003. godine smješten je u prostorijama nove zgrade Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

 

Zavod je organiziran u odjele koji pokrivaju različite specijalističke djelatnosti, a prema sistematizaciji to su: 

Klinički odjel za patologiju

Klinički odjel za citologiju

Klinički odjel za sudsku medicinu

Na Odjelu za patologiju provodi se patohistološka dijagnostika standardnih i intraoperativnih biopsija, imunohistokemijska dijagnostika, priprema i slanje uzoraka tkiva za molekularnu dijagnostiku, obdukcije umrlih u SKB Mostar te mrtvozornička djelatnost.

Na Odjelu za citologiju obavlja se aspiracijska citološka analiza, punkcije dojke, koštane srži, štitnjače i limfnih čvorova, citološka analiza po Papanicolau, imunohistokemijska analiza staničnih blokova te imunofenotipizacija na protočnom citometru za limfoproliferativne bolesti i leukemije.

U sklopu Odjela za sudsku medicinu provode se obdukcije, analiza preuzetih preparata i vještačenje u slučajevima nasilne smrti.

Liječnici zaposleni na Zavodu uglavnom su angažirani u izvođenju diplomske i poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, aktivno sudjeluju u znanstveno – istraživačkom radu, pa su tako među liječnicima Zavoda i 2 profesora, 3 doktora i 2 magistra medicinskih znanosti.