Home  /  Ravnateljstvo  /  Ured ravnatelja

Ured ravnatelja

Ravnateljstvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Ravnateljstvo je tijelo koje upravlja cjelokupnim radom Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prema Statutu i drugim pravnim aktima, sukladno zakonskim odredbama. Za svoj rad odgovara Upravnom vijeću, kojem redovito podnosi izvješća. Koordinira rad i daje smjernice ostalim organizacijskim jedinicama Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Ravnateljstvo čine:

Prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.

Prof. dr. sc. Ante Kvesić, dr. med. – ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Prim. doc. dr. sc. Kristina Galić, dr. med. – zamjenica ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Prof.dr.sc. Ivan Ćavar, dr.med.

Prof. dr. sc. Ivan Ćavar, dr. med. – pomoćnik ravnatelja za nastavu i znanstveno istraživački rad

Prim. prof. dr. sc. Svjetlana Grgić, dr. med. – pomoćnica ravnatelja za internističke djelatnosti

Prim. Darko Knežević, dr. med. pomoćnik ravnatelja za kirurške djelatnosti

Iva Babić, dipl.iur.

Iva Babić, dipl. iur. – pomoćnica ravnatelja za pravne, kadrovske i opće poslove

Mila Ljubić, mag. oec. – pomoćnica ravnatelja za ekonomsko financijske poslove

Tihomir Ćavar, dipl.ing. strojarstva

Tihomir Ćavar, dipl. ing. strojarstva – pomoćnik ravnatelja za tehničke poslove

Radica Božić, dipl. oec. – savjetnica ravnatelja za ekonomsko financijske poslove

Prof. dr. sc. Danijel Pravdić, dr. med. – savjetnik ravnatelja za znanost i projekte

Zdravka Lončar, dipl.med.sestra

Zdravka Lončar, dipl. med. sestra – glavna medicinska sestra Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Tajnica ravnateljstva: Iva Glibić

Tel.:  +387 (0) 36 336 500
Fax.: +387 (0) 36 322 712
E-adresa: ravnateljstvo@skbm.ba
Adresa: Kralja Tvrtka b.b., 88000, Mostar


Radno vrijeme ravnateljstva SKB Mostar je od 07:00 do 15:00 sati svakog radnog dana.