Home  /  2016  /  srpanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja javne nabave junećeg mesa za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za prehranu bolesnika, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
12. srpnja 2016.

Home  /  2016  /  srpanj

Nabava bravarskog materijala za godišnje,sukcesivne potrebe Službe za tehničke djelatnosti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
11. srpnja 2016.