Home  /  Organizacijske jedinice  /  Služba za tehničke djelatnosti

Služba za tehničke djelatnosti


Voditelj Službe: Robert Glibić, dipl. ing.
Kontakt: 036/336-342;   Fax.: 036/341-950
E-adresa: tehnicka@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (pored Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu)

Služba za tehničke djelatnosti SKB Mostar brine se o održavanju medicinskih objekata i opreme. Sama služba organizirana je od početka gradnje bolnice prije više od 40 godina te je jedna od najstarijih službi u bolnici. Danas je tehnička služba organizirana u više segmenata te je sa 319 zaposlenih najmnogobrojnija nemedicinska služba u bolnici.

U okviru tehničke službe nalaze se različite pod-službe:

  • Inženjering (opće) – smješten u baraci pored zgrade Internog, centralno je mjesto tehničke službe.

Odsjeci

  • Odsjek za energetiku – nalazi se u prostorijama TEP-a, brine se o grijanju i klimatizaciji svih objekata SKB Mostar.
  • Odsjek za elektrotehniku i elektroniku – na više lokacija bolnice, brine se o ispravnosti medicinskih aparata i elektronske opreme.
  • Odsjek prometa – nalazi se pored prostora TEP-a, obavlja poslove prijevoza bolesnika i materijala.
  • Odsjek za higijensko održavanje prostorija – obavlja poslove održavanja higijene unutar prostora bolnice, sa oko 170 djelatnica najbrojnija je pod-služba tehničke službe.

Radionice

  • RJ Elektro radionica i radionica za telekomunikaciju – nalazi se u glavnom medicinskom objektu (GMO), obavlja poslove popravka i održavanja elektroinstalacija u bolnici.
  • RJ Bravarska radionica – nalazi se u prostorijama pored Klinike za dječje bolesti, obavlja sve bravarske i stolarske poslove u prostorima SKBM.
  • RJ Građevinska i vodoinstalaterska radionica – nalazi se u maloj baraci pored medicinskog fakulteta, obavljaju građevinske i vodoinstalaterske poslove na objektima bolnice.
  • RJ Centralna praonica – nalazi se u prostorijama ispod tople veze pored zgrade Klinike za onkologiju, obavlja poslove pranja, peglanja i krpljenja bolničke posteljine te pranje i peglanje uniformi.
  • Servisne djelatnosti – nalaze se na više lokacija u bolnici, obavljaju različite servisne poslove unutar bolnice, od usluga brijanja (brijač-frizer) pacijenata, održavanja bolničkog okoliša (vrtlari), opsluživanja bolničkih objekata medicinskim plinovima (rukovodioci boca pod tlakom) do usluga telefonista (djelatnici na centrali).