Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju

Prof.dr.sc. Miro Klarić, dr.med.
V.D. Predstojnik Klinike: prof. dr. sc. Miro Klarić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Ružica Marjanović, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-405;   Fax.: 036/321-156
E-adresa: psihijatrija@skbm.ba
Adresa: Kneza Mihajla Viševića Humskog 39 (bivša Liska ulica)
Smjernice za pacijente – Klinike za psihijatriju…

U sklopu SKB-a Mostar radom djeluje Klinika za psihijatriju, kojoj je u prvom redu cilj hospitalno zbrinjavanje akutnih i kroničnih stanja u psihijatriji kod pacijenata. Također na klinici pacijenti imaju mogućnost ambulantnih pregleda, kontrola i praćenje psihičkog stanja pod nadzorom liječnika specijalista psihijatrije, mogućnost psihološko mentalne evaluacije stanja i psihoterapijskog liječenja od strane tima kliničkih psihologa.

Klinika je, prema  specifičnoj psihijatrijskoj problematici i prema dobi pacijenata, podijeljena na:

Klinički odjel urgentne psihijatrije i intenzivne skrbi

Klinički odjel socijalne psihijatrije i klinički odjel za alkoholizam i druge bolesti ovisnosti

Klinički odjel za psihoze i produljeno liječenje

Dnevnu bolnicu i klinički odjel dječje psihijatrije

Sociookupacionu terapiju i grupnu psihoterapiju

Prijemnu ambulantu

Na Klinici se provode i programi liječenja bolesti ovisnosti, djeluje Klub liječenih alkoholičara (KLA). Liječnici specijalisti psihijatrije i medicinsko osoblje je kontinuirano uključeno u edukacije iz područja više smjerova psihoterapije te se na Klinici provodi i psihoterapijsko liječenje pacijenata odrasle, dječje i  adolescentne dobi.