Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju

Glavna sestra Klinike: Ružica Marjanović, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-405;   Fax.: 036/321-156
E-adresa: psihijatrija@skbm.ba
Adresa: Kneza Mihajla Viševića Humskog 39 (bivša Liska ulica)
Smjernice za pacijente – Klinike za psihijatriju…
[/column] [/row]

U sklopu SKB-a Mostar radom djeluje Klinika za psihijatriju, kojoj je u prvom redu cilj hospitalno zbrinjavanje akutnih i kroničnih stanja u psihijatriji kod pacijenata. Također, na klinici pacijenti imaju mogućnost ambulantnih pregleda, kontrola i praćenje psihičkog stanja pod nadzorom liječnika specijalista psihijatrije.

Klinika je, prema  specifičnoj psihijatrijskoj problematici i prema dobi pacijenata, podijeljena na:

Klinički odjel urgentne psihijatrije i intenzivne skrbi

Klinički odjel socijalne psihijatrije

Klinički odjel za alkoholizam i druge bolesti ovisnosti

Klinički odjel za psihoze i produljeno liječenje

Dnevnu bolnicu i klinički odjel dječje psihijatrije

Socio-okupacionu terapiju i grupnu psihoterapiju

Prijemnu ambulantu

Psihološku ambulantu

Na Klinici se provode i programi liječenja bolesti ovisnosti, djeluje Klub liječenih alkoholičara (KLA). Liječnici specijalisti psihijatrije i medicinsko osoblje je kontinuirano uključeno u edukacije iz područja više smjerova psihoterapije te se na Klinici provodi i psihoterapijsko liječenje pacijenata odrasle, dječje i  adolescentne dobi.