Home  /  Organizacijske jedinice  /  Bolnička ljekarna

Bolnička ljekarna

Kristina Rezić Božić, mag.pharm.
V.D. Voditeljica Službe: Kristina Rezić Božić, mag. pharm., specijalist kliničke farmacije
Glavna farmaceutska tehničarka Službe: Olivera Mandić, farmaceutski tehničar
Kontakt: 036/336-120;    Fax.: 036/336-118;
E-adresa: ljekarna@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (u produžetku glavnog objekta SKBM, prema Klinici za onkologiju)  – etaža -1

Služba za medicinsku opskrbu – Bolnička ljekarna, je služba preko koje se vrši nabavka lijekova i materijala za cijelu SKBM te distribucija istih do svih punktova.

Trenutno  Služba broji 18 uposlenih, 4 magistra farmacije, 11 farmaceutskih tehničara, 1 zdravstveni tehničar te 2 administrativna djelatnika.

U Službi – Bolničkoj ljekarni se zaprimaju, skladište i distribuiraju svi lijekovi i materijali.

Vrši se izrada galenskih i magistralnih pripravaka.

Poseban dio u opisu poslova je rad sa lijekovima iz Fonda solidarnosti,  koji se distribuiraju pod nadzorom ZZOR FBIH.

Od 2016. godine smo uključeni i u nastavni program Farmaceutskog fakulteta u Mostaru. Studenti završne, pete godine studija, u okviru 10-og semestra, obavljaju u našoj  ljekarni svoj obavezni staž u trajanju od mjesec dana.