Home  /  2016  /  listopad

Tiskarski materijal

Novosti - skbm.ba
27. listopada 2016.

Home  /  2016  /  listopad

Za najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu rezervnih dijelova za linearni akcelerator HS295335 za potrebe Klinike za onkologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna potvrda tvrtke MEDICAL d.o.o., Maršala Tita 237., 88 000 Mostar, te se ugovor o kupoprodaji ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
25. listopada 2016.