Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za kožne i spolne bolesti

Klinika za kožne i spolne bolesti

Doc.dr.sc. Jasna Zeljko Penavić, dr.med.
Predstojnica Klinike: doc. dr. sc. Jasna Zeljko Penavić, dermatovenerolog
Glavna sestra Klinike: Ivana Goluža, mag. sestrinstva
Kontakt: 036/336-573
E-adresa: kozno@skbm.ba
Adresa: Ulica Kralja Tvrtka b.b.(u zgradi stare Kirurgije)

Klinika za kožne i spolne bolesti SKB Mostar sastoji se od stacionarnog i ambulantnog dijela. U stacionarnom dijelu ima ukupno 12 kreveta. Ambulantni dio Klinike za kožne i spolne bolesti sastoji se od opće dermatološke ambulante i specijalističkih kabineta.

Specijalističke ambulante koji djeluju u sklopu Poliklinike su:

 1. Ambulanta za dječju dermatologiju
 2. Ambulanta za alergologiju i kliničku imunologiju
 3. Ambulanta za dermatološku onkologiju i kirurgiju
 4. Ambulanta za fotobiologiju, fotokemoterapiju i radioterapiju
 5. Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korektivne instrumentalne zahvate
 6. Ambulanta za flebologiju
 7. Ambulanta za medicinsku mikologiju s laboratorijem
 8. Ambulanta za STD s dijagnostikom.

Dnevna bolnica

U dnevnoj bolnici radi liječnik specijalist i medicinska sestra/tehničar te kabinet za fototerapiju.

U ambulantama, kabinetima rade liječnici i medicinske sestre/tehničari sukladno specijalnostima i subspecijalnostima.

Laboratorijski odsjek

 • Laboratorij za dermatološku mikologiju i parazitologiju
 • Trihinološki laboratorij
 • Laboratorij za dermatohistologiju s histokemijom
 • Laboratorij za serodijagnostiku i imunofluorescentnu dijagnostiku.

Osnovne djelatnosti Klinike za kožne i spolne bolesti

 • Dijagnostika i liječenje kožnih bolesti
 • Dijagnostika i liječenje parazitarnih bolesti
 • Prevencija malignih kožnih bolesti
 • Provođenje nastave iz predmeta Dermatovenerologija kao nastavna baza Medicinskog fakulteta, Studija dentalne medicine i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Klinika za kožne i spolne bolesti djeluje i kao nastavna baza za provođenje specijalističkog usavršavanja iz dermatovenerologije. Trenutno se na specijalizaciji iz dermatovenerologije nalazi jedna kolegica iz druge ustanove.

Plan Klinike u budućnosti  je povećanje broja kreveta, uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.