Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za ginekologiju i porodništvo

Klinika za ginekologiju i porodništvo

Prof.dr.sc. Vajdana Tomić, dr.med.
Predstojnica Klinike: prof. dr. sc. Vajdana Tomić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: mr. sc. Olivera Perić, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-231 / Fax.: 336/336-211
E-adresa: ginekologija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM) – etaža 2 – Odsjek perinatologije | etaža 3 – Odsjek ginekologije
Smjernice za pacijente – Klinike za ginekologiju i porodništvo…

Znanstveno-nastavna djelatnost

Od 12 liječnika specijalista ginekologije, 10 je angažirano na Katedri za ginekologiju MF u Mostaru. Na Katedri su obranjena dva magistarska rada i jedan doktorski. Devet je asistentskih i jedan angažman u svojstvu docenta na Katedri. Djelatnici Odjela, ujedno i nastavnici MF u Mostaru, objavili su više stručnih i znanstvenih radova u časopisima koji su indeksirani u CC, SCI, Index medicus-u i Scopus-u. U tijeku je više znanstvenih istraživanja u  Odjelu, uglavnom u svrhu izrade magisterija i doktorata naših djelatnika (4 magisterija i 2 doktorata).

Poliklinička djelatnost obavlja se na prizemlju i uključuje tri ambulante: perinatološku, ginekološku, ultrazvučnu i onkološku ambulantu. Na 2. katu nalazi se Odsjek perinatologije koji u svom sastavu ima jedinicu za fetalnu i maternalnu medicinu s 24 kreveta i jedinicu za babinjače s 26 kreveta od kojih je 10 kreveta poluintenzivne.  Jedinice rađaonice s opstetričkom salom  ima 4 fizički odvojene sobe za rađanje što omogućava potpunu privatnost rodilje. U sklopu jedinice rađaonice s opstetričkom salom je smješteno i prvo porođajno doba sa 4 kreveta. Na istom katu nalazi se i jedinica neonatologije. Treći kat dijele Odsjek ginekologije i Klinika za urologiju. U sklopu Odsjeka se nalaze jedinica opće ginekologije, jedinica ginekološke onkologije i poluintenzivna njega. Na Odsjeku je 26 kreveta, od kojih je 6 u poluintenzivnoj njezi.

Organizacija i kadrovska struktura Klinike za ginekologiju i porodništvo:

Odsjek perinatologije

Jedinica za fetalnu i maternalnu medicinu

Jedinica rađaonice s opstetričkom salom

Jedinica za babinjače

Jedinice za neonatologiju

Odsjek ginekologije

Jedinica opće ginekologije

Jedinica ginekološke onkologije

Jedinica ginekološke urologije

Jedinica za endokrinologiju i humanu reprodukciju

Jedinica operacijske sale s poluintenzivnom njegom

Poliklinički odsjek s dnevnom bolnicom

Jedinica za fetalnu i maternalnu medicinu

Na odsjeku za fetalnu i maternalnu medicinu je 20 kreveta raspoređenih u 5 soba s zasebnim sanitarnim čvorom i mini kuhinjskim blokom u sobi. Na odsjeku se hospitaliziraju trudnice čija je trudnoća  visokorizična te zahtijeva proširenu bolničku dijagnostiku, intenzivan nadzor i liječenje. Najčešće su to trudnoće komplicirane hipertenzijom ili dijabetesom, višeplodne i trudnoće sa znakovima prijevremenog porođaja. Na odsjeku se svakodnevno obavlja jutarnja i poslijepodnevna vizita. U rutinskom radu koristimo sve metode suvremenog antenatalnog nadzora: kardiotokografiju , biofizikalni profil fetusa te ultrazvučne metode ( trodimenzionalni i četverodimenzionalni ultrazvuk, obojeni Doppler).

Jedinica rađaonice s opstetričkom salom

Rađaonica se sastoji od prijemne ambulante, predrađaone, četiri odvojena rađaonska boksa koja osiguravaju privatnost. Za vrijeme trudova rodilja može koristiti ,,pilates,, loptu za ublažavanje trudova. Porođaju može prisustvovati budući otac djeteta ili  bliska osoba ukoliko to trudnica želi i ukoliko prođe tečaj pripreme za porođaj. Od kolovoza 2011. godine postoji mogućnost uzimanja krvi iz pupkovine za pohranu u banku matičnih stanica.

Jedinica za babinjače

Jedinica babinjača ima 26 kreveta koji su raspoređeni u  6 soba od čega su dvije sobe predviđene za smještanje žena koje su rodile carskim rezom. S obzirom da smo bolnica „prijatelj beba“ imamo obvezu poštovati principe zajedničkog 24-satnog boravka majke i djeteta (rooming-in). Svaka soba ima zasebni sanitarni čvor, i mini kuhinjski blok. Vaginalno porođene babinjače otpuštaju se nakon 48 sati; ukoliko je porođaj dovršen carskim rezom otpuštaju se  3.-5. poslijeoperacijski dan.

Jedinica neonatologije

U sklopu Klinike za ginekologiju i porodništvo je i jedinica za novorođenčad koja provodi sve smjernice akreditiranog rodilišta. Kao rodilište prijatelj majki i novorođenčadi, dijete nakon poroda odmah se stavlja na prvi podoj, te boravi s majkom 24h uz pomoć stručnog medicinskog osoblja. Na višu razinu se podigla skrb o novorođenčadi 24h dežurstvima pedijatara te uvođenjem zbrinjavanja lakših perinatalnih infekcija, novorođenačkih žutica, i ostalih prolaznih stanja;čime su djeca kontinuirano uz majke do otpustu.

Operacijski opseg ginekološkog odjela uključuje područje opće ginekološke kirurgije, endoskopske kirurgije te kirurgije defekata dna zdjelice.

Najčešće operacije su: laparotomijska te vaginalna histerektomija, laparoskopske operacije tumora jajnika i mioma, laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija, histeroskopske ablacije polipa i mioma, amputacija vrata maternice, klasična konizacija, konizacija električnom omčom (LL ETZ), korekcije defekata dna zdjelice, radikalni operativni zahvati genitalnih malignoma (radikalna operacija raka vrata maternice tip C1-3, zdjelična i paraaortalna limfadenektomija, zdjelične egzenteracije recidiva genitalnih karcinoma, laparoskopska limfadenektomija).

Uz stručni rad u Klinici se usporedno odvija nastavni i znanstveni rad. Sjedište je Katedre za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu, specijalističko i subspecijalističko usavršavanje iz područja ginekologije i opstericije te stručnu nastavu i praktični rad za studente Fakulteta zdravstvenih studija.

Poliklinika

Radno vrijeme u polikliničkim ambulantama je svakim radnim danom od 7.30 do 15.00 sati.

Ambulante u poliklinici:

 • Ambulanta za opću ginekologiju i ginekološku urologiju;
 • Ambulanta za perinatalnu medicinu;
 • Ambulanta za ginekološku onkologiju;
 • Ambulanta za ginekološku endokrinologiju;
 • Ambulanta za kolposkopiju;
 • Hitna ginekološka ambulanta;
 • Hitna perinatološka ambulanta;
 • Ambulanta za ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji;
 • Ambulanta za humanu reprodukciju;
 • Ambulanta za ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji;
 • Dnevna bolnica ginekologije;
 • Dnevna bolnica za medicinsku oplodnju.

Sve potrebne informacije o terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja. Naručiti se može isključivo osobno ili telefonom na broj: 036/336-175.