Home  /  2015  /  listopad

Nabava endoskopskih instrumenata za potrebe operacijske dvorane za ginekologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
21. listopada 2015.

Home  /  2015  /  listopad

Nabava goriva za godišnje, sukcesivne potrebe, Prometne službe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
21. listopada 2015.

Home  /  2015  /  listopad

Servis pedijatrijskog videogastroskopa Olympus Evis Exera II GIF XP180N (ser.br.2100612, inv.br.223993) na Klinici za dječje bolesti SKB Mostar!

Novosti - skbm.ba
18. listopada 2015.

Home  /  2015  /  listopad

Nabava lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
15. listopada 2015.

Home  /  2015  /  listopad

Nabava rezervnih dijelova, potrebnih ulja, auto-guma i akumulatora za potrebe Odsjeka prometa Službe za tehničke djelatnosti SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
14. listopada 2015.

Home  /  2015  /  listopad

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga zaštite od ionizirajućeg zračenja

Novosti - skbm.ba
14. listopada 2015.

Home  /  2015  /  listopad

Nabava hrane

Novosti - skbm.ba
13. listopada 2015.

Home  /  2015  /  listopad

Javna nabava MPCU modula i pripadajuće PCI interface ploče za MR sustav SIEMENS Magnetom Harmony (1T) i napojne jedinice E606 za generator X zraka CT aparata SIEMENS Somatom Sensation 16 (ser.br.53647, inv.br.224415) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju, te štampane procesorske ploče D1 (art.3099632) za C-luk SIEMENS Siremobil Compact No.3135071 (ser.br.0125S06, inv.br.201989) za potrebe OP trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
12. listopada 2015.