Home  /  2018  /  lipanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave instrumenata za neurokirurške operacije, za potrebe Operacijskog trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka BIOPROTEX, d.o.o, Dubrovačka bb, 88000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
27. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave centralne monitoring jedinice kompatibilna sa postojećim pacijent monitorima proizvođača General Electric za potrebe Klinike za dječje bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MEDICAL d.o.o., Maršala Tita 237., 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
21. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa Fiber bronhoskopa proizvođača Pentax, model FB-19TV (SN: G110375 (5210029660)) sa Odjela za Anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “Alfa Med” d.o.o., Mijata Tomića 159, 80, 240 Tomislavgrad, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
20. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga servisa fleksibilnog ureterorenoskopa (FURS-a) za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, utvrđuje se tvrtka “MELCOM” d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
19. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

Nabava sterilizatora kapaciteta cca 800 l za pogon Centralne sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

Servis usluga servisa uređaja GE CT Light Speed VCT 64 slice ser. br. 25635YC4 iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

Nabava sterilizatora kapaciteta cca 800 l za pogon Centralne sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

Servis usluga servisa uređaja GE CT Light Speed VCT 64 slice ser. br. 25635YC4 iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave radioloških dijagnostičkih sredstava za dvogodišnje potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju i Odsjeka za invazivnu kardiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar utvrđuje se tvrtka “MELCOM” d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
13. lipnja 2018.

Home  /  2018  /  lipanj

Transtorakalna sonda (šifra: 5488480 Collector, RoHS, 3s-RS) za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje.

Novosti - skbm.ba
11. lipnja 2018.