Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za neurokirurgiju

Klinika za neurokirurgiju

Prof. dr. sc. Josip Paladino, dr. med.
V.D. Predstojnik Klinike:  prof. dr. sc. Josip Paladino, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Ljeposava Vukičević, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-155; Fax.: 036/336-316;

Ambulanta: 036/336-155; 063/130-773
E-adresa: neurokirurgija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (glavni objekt SKBM) – etaža 6
Smjernice za pacijente – Klinike za neurokirurgiju…

Klinika za neurokirurgiju, kao najmlađa Klinika u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, primjenjuje najsuvremenija dostignuća u stručnom i znanstvenom radu te obrazovanju studenata medicine i novih kadrova iz oblasti neurokirurgije, sa zadatkom pružanja najviše kvalitetne zdravstvene zaštite bolesnicima kojima je potrebno neurokirurško liječenje.

Klinika za neurokirurgiju raspolaže sa 18 bolesničkih postelja odjelne njege i JIL od šest postelja. Neurokirurški zahvati, preko 600 na godinu dana, se obavljaju u jednoj neurokirurškoj sali i jednoj angio-sali. Nakon zahvata bolesnici borave u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za neurokirurgiju.

Dio Klinike je i Poliklinika sa specijalističkim ambulantama koja radi svakim radnim danom od 7.00 do 21.00 sati, ali se hitna obrada bolesnika podrazumijeva 24h dnevno kroz sustav dežurstava. Specijalistička neurokirurška ordinacija omogućava bolesnicima ambulantno neurokirurško liječenje uz redovnu prijeoperacijsku obradu i poslijeoperacijsku kontrolu bolesnika.

Uz neurokirurški angažiran je i anesteziološki tim koji sačinjavaju 4 liječnika. Specijalizirani neurokirurški tim Klinike čini 4 neurokirurga, 1 vanjski suradnik neurokirurg, 2 specijalizanta neurokirurgije, 1 specijalizant druge ustanove na edukaciji koji se kontinuirano educiraju za obavljanje najkompliciranijih neurokirurških zahvata. Medicinskih sestara na odjelnoj njezi je 13, u JIL 20 sestara, 2 medicinska tehničara uz 4 medicinske sestre za instrumentiranje te 2 medicinske sestre za neurofiziološki intraoperacijski monitoring.

Područja rada u Klinici za neurokirurgiju

U Klinici se svakodnevno zbrinjava veliki broj bolesnika kojima je potrebno liječenje iz pojedinih ekspertnih dijelova neurokirurgije.
Neuroonkologija obuhvaća liječenje svih vrsta tumorskih procesa u odraslih i u djece.
Vaskularna neurokirurgija obuhvaća operacijske zahvate aneurizmi, arterio-venoznih malformacija (AVM) i ostalih vaskularnih bolesti mozga. Program endovaskularne neurokirurgije podrazumijeva rješavanje aneurizmi mozga, embolizaciju AVM i tumora, ugradnju stenta i flow divertera u krvne žile mozga te rekanalizacijske postupke cerebralnih arterija.
Kirurgija baze lubanje obuhvaća operacijsko zbrinjavanje patoloških procesa smještenih na bazi lubanje u suradnji sa drugima specijalnostima (ORL, OFT).
Pedijatrijska neurokirurgija obuhvaća zahvate u bolesnika sa hidrocefalusom, razvojnim anomalijama i poremećajima zatvaranja neuralne cijevi te tumorskom i vaskularnom patologijom dječje dobi.
Spinalna neurokirurgija obuhvaća kirurško liječenje tumorskih i vaskularnih procesa procesa u spinalnom kanalu, poremećaja razvoja i degenerativnih bolesti kralježnice kao i ozljeda kralježnice.
Neurokirurgija perifernog nervnog sustava obuhvaća kirurško rješavanje kompresivnih neuropatija i ozljeda perifernih živaca.
Neurotraumatologija obuhvaća kirurško zbrinjavanje kraniocerebralnih ozljeda uz kontinuiran intrakranijalni monitoring i intenzivno neurokirurško liječenje.

Organizacijska struktura:

  • Klinički odjel za neuroonkologiju i vaskularnu neurokirurgiju

  • Klinički odsjek za spinalnu neurokirurgiju i neurotraumatologiju

  • Klinički odsjek za intenzivno liječenje neurokirurških bolesnika i neuroanesteziju

  • Poliklinika sa specijalističkim ambulantama